Nadeelcompensatie

Denkt u schade geleden te hebben door toedoen van de gemeente? Misschien komt u dan in aanmerking voor nadeelcompensatie.

Nadeelcompensatie is een gedeeltelijk schadevergoeding waarbij de gemeente in sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden verplicht kan worden gesteld om onevenredige schade te vergoeden. Dat is schade zonder onrechtmatig handelen.

Bij nadeelcompensatie gaat het om schade die veroorzaakt is door de gemeente bij de uitvoering van taken. Denk hierbij aan wegwerkzaamheden waarbij er sprake kan zijn van winst- of inkomstenverlies. Huurderving en schade als gevolg van een lagere opbrengst bij verkoop van een pand of bedrijf. Nadeelcompensatie is bedoeld voor uitzonderlijke gevallen.

eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen voor bedrijven
  • De schade is onevenredig en niet voorzienbaar, en valt buiten het normale maatschappelijk risico of ondernemersrisico;
  • De schade staat in direct verband met het genomen besluit en de uitgevoerde werkzaamheden.

U moet aantonen dat de schade in direct verband staat met het genomen besluit of de uitgevoerde werkzaamheden. De bewijslast hiervan ligt bij u. Het is daarom belangrijk om uw aanvraag goed te onderbouwen. U stuurt op:

  • een volledig ingevuld aanvraagformulier;
  • maandomzetcijfers (exclusief btw) van de afgelopen vijf jaar;
  • volledige jaarrekeningen van de afgelopen vijf jaar;
  • belastingaangiften van de afgelopen vijf jaar.

Het kan zijn dat de afdeling Risicobeheer & Verzekeringen vraagt naar aanvullende gegevens.

U kunt u vraag stellen aan de afdeling Risicobeheer & Verzekeringen via risicobeheer@alkmaar.nl.