Starterslening

Als u voor de eerste keer een woning wilt kopen en de financiering niet rond krijgt vanwege de hoogte van de hypotheek, dan kunt u in aanmerking komen voor een starterslening. De starterslening is een tweede hypotheek, naast de hypotheek die u zelf financiert op grond van uw inkomen. Bij de gemeente vraagt u een toekenning van een starterslening aan.

Let op: U vraagt op deze pagina een toekenning aan van een starterslening. Een toekenning van de gemeente Alkmaar betekent niet dat u de starterslening ook daadwerkelijk krijgt. Met deze toekenning vraagt u de starterslening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Zij bepalen dan of u de lening krijgt. Aan een toekenning van de gemeente Alkmaar kunt u dan ook geen rechten ontlenen. Pas ná goedkeuring van SVn weet u zeker of u in aanmerking komt voor een starterslening.

Het besluit van SVn kan voor u als koper bepalend zijn of u de financiering voor uw woning rond krijgt. Hou hier bij het aangaan van een (voorlopig) koopcontract rekening mee.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een starterslening.

  • Er is geen leeftijdsgrens;
  • Het is uw eerste koopwoning;
  • U bent op het moment dat u de toekenning aanvraagt minstens 1 jaar ingeschreven in het bevolkingsregister bij gemeente Alkmaar of u heeft een economische of maatschappelijke binding met de gemeente Alkmaar;
  • De maximale kosten van de woning om mogelijk recht te hebben op een starterslening zijn is in 2024 € 292.000 . Dit is de prijs van de woning inclusief eventueel meerwerk en verbeterkosten. Als u meerwerk laat uitvoeren of achterstallig onderhoud gaat aanpakken (opknappen of verbouwen van de woning), stuurt u ook het kostenoverzicht van die werkzaamheden mee. Een hypotheek kan niet meer zijn dan 100% van de marktwaarde van de woning. Als u een woning koopt voor de marktwaarde, kunt u de kosten voor meerwerk of verbetering dus niet in de hypotheek opnemen. U kunt dan ook geen starterslening krijgen voor die kosten. U betaalt die kosten zelf.
  • Let op: In het geval u een woning koopt die op erfpacht staat, kan het zijn dat u niet in aanmerking komt voor een starterslening. Neem hiervoor contact op met SVn.
  • De starterslening is het bedrag dat de koper tekort komt om de financiering rond te krijgen. De lening kan niet hoger zijn dan 20% van de aankoopkosten. De starterslening is maximaal € 58.400 .

In 2024 is het aantal aanvragen voor een starterslening sterk gestegen. De kans bestaat dat het budget op is in de loop van 2024 of begin 2025. Als het budget op is, kunnen er geen leningen meer worden toegekend. Om kopers op de hoogte te houden, wordt in juli 2024 en in januari 2025 op deze website de laatste stand van zaken vermeld. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Geldt deze regeling alleen voor inwoners van de gemeente Alkmaar?
Nee, deze regeling geldt ook wanneer u buiten de gemeente Alkmaar woont of als u nog niet 1 jaar ingeschreven bent in het bevolkingsregister Alkmaar, maar dan moet u wel een economische of maatschappelijke binding hebben met de gemeente Alkmaar.

Wat wordt bedoeld onder een economische binding?
– Personen die werken binnen de gemeente Alkmaar en voor minimaal 20 uur in de week minimaal een jaarcontract hebben;
– Personen die een voltijd opleiding volgen aan een erkende onderwijsinstelling binnen de gemeente Alkmaar.

Wat wordt bedoeld onder een maatschappelijke binding?
Personen die de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar ingeschreven hebben gestaan in het bevolkingsregister van de gemeente Alkmaar.

Ik heb een toekenning van de gemeente. Heb ik dan ook recht op de starterslening?
Nee, een toekenning van de gemeente betekend niet dat u de starterslening ook krijgt. De uiteindelijke goedkeuring loopt via SVn. Die vraagt u bij het SVn aan met de toekenning die u van de gemeente Alkmaar heeft ontvangen.

Als u voldoet aan alle voorwaarden, dan vraagt u een toekenning aan bij de gemeente. Gebruik het online formulier Aanvragen toekenning starterslening.

Nadat u de toekenning van de gemeente heeft ontvangen, vraagt u online de starterslening aan via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De toekenning die u van de gemeente heeft gekregen, uploadt u tijdens het aanvraagproces bij uw online aanvraag bij SVn.

Een aanvraag indienen is gratis. Sluit u een starterslening af, dan rekent SVn afsluitkosten. Op de website van SVn kunt u lezen wat deze zijn. Vanaf het vierde jaar betaalt u rente en aflossing.

Wit u meer informatie over de starterslening, neem dan contact met op ons via het telefoonnummer 14 072