Straatnaamgeving, suggestie

Het college van burgemeester en wethouders geeft nieuwe openbare ruimten binnen de gemeente Alkmaar een naam. Bijvoorbeeld de naam van nieuwe wijken, buurten, straten, pleinen en paden, maar ook bruggen, tunnels en viaducten.

De Commissie Naamgeving Openbare Ruimte (CNOR) adviseert het college daarover. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, van het Regionaal Archief en van de Historische Vereniging Alkmaar.

Heeft u een suggestie voor een straatnaam? Mail dan de straatnamencommissie@alkmaar.nl.

De Commissie Naamgeving Openbare Ruimte heeft de laatste jaren meerdere aanvragen gekregen voor naamgeving ter nagedachtenis aan verzetshelden of bijzondere gebeurtenissen in de wereldoorlogen. Er is in gemeente Alkmaar niet veel nieuwe openbare ruimte die een nieuwe naam nodig heeft. Het is daarom niet mogelijk om alle aanvragen te accepteren. De commissie kwam daarmee in een lastige situatie: wie kies je, en nog moeilijker, wie wijs je af?  De commissie vindt dit een onmogelijke keuze.

In 2021 is een bijzonder initiatief van start gegaan; de verzetsheldenroute. Voor het maken van de verzetsheldenroute zijn foto’s en herinneringen verzameld. Allemaal met mensen in de hoofdrol die hun leven op het spel zetten voor vrijheid. De verzetsheldenroute is geschikt voor fietsers en wandelaars. De route loopt langs plekken waar gedenkwaardige gebeurtenis­sen plaatsvonden, zoals de slag bij Rustenburg. Op sommige plekken is een informatiebord geplaatst.

De route is gemaakt in samenwerking met het Regionaal Archief Alkmaar en de lokale erfgoedvereni­gingen Historische Vereniging Alkmaar, Historische Kring Ursem, Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland en Recreatieschap Noord-Holland.

De route is een interactief monument; iedereen die informatie heeft over gebeurtenissen in de oorlog of over verzetsmensen, kan deze geven aan het Regionaal Archief. De informatie wordt dan bekeken en kan dan worden opgenomen in de route.
Zo geven we de herinnering aan Alkmaarse verzetsmensen een plek; de plek waarmee ze verbonden zijn.