Vernieuwbouw Noordwest Ziekenhuis

Het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar wordt vernieuwd. De komende 17 jaar wordt het ziekenhuis in 3 fasen vernieuwd. Deze vernieuwbouw garandeert de gezondheidszorg voor de inwoners van Noord-Holland-Noord voor nu en in de toekomst.

Wilt u meer weten over de bouwplannen, bekijk dan de pagina van Noordwest Ziekenhuisgroep.

Tijdelijke parkeeroplossing

Er wordt een ondergrondse parkeergarage gebouwd met plek voor 450 auto’s. Tot die tijd is er een tijdelijke oplossing.

Om de extra parkeerdruk te kunnen opvangen is een plan ‘tijdelijk parkeren’ opgesteld. Hierin wordt voor de verschillende doelgroepen aangegeven waar en hoe ze kunnen parkeren. (bezoekers, dagpersoneel, avond-, nacht- en spoedpersoneel en buurtbewoners)

Dit betekent het volgende:

 • Bezoekers parkeren op het ziekenhuisterrein zelf en wanneer dit ‘overloopt’ op reeds bestaande parkeerterreinen in de omgeving en verder weg; Harddraverslaan, Bloemenklok, Metiusgracht en Singelgarage.
 • Avond- en nachtpersoneel krijgt in de middag, avond en nacht een plaats in de Singelgarage.
 • Spoedpersoneel krijgt straatgebonden hulpverlenersvergunning, waarbij verspreid over enkel aangewezen straten kan worden geparkeerd.
 • Dagpersoneel krijgt voor parkeren een transferium op Overstad met aanvullende vervoer.
 • Buurtbewoners krijgen de zogenaamde ‘goede buur’-regeling aangeboden. Om overlast als gevolg van het parkeren voor omliggende woonbuurten zoveel mogelijk te beperken.

De goede buurregeling houdt in dat vanaf 1 oktober 2019 voor 3 jaar bewoners met een vergunning kunnen parkeren in de buurten  Burgemeesterkwartier, Nieuwpoortslaan, Schutterwei, Bomen- en Bloemenbuurt. Het gaat hier om een variant met gratis vergunningen voor bewoners. Op de Schutterswei, Juliana van Stolberglaan, Kennemerstraatweg en Willem Alexander wordt vanwege de aanwezigheid van andere functies (sport, begraafplaats, bloedbank, hotel) betaald parkeren ingevoerd. Hier mogen vergunninghouders ook staan. Per adres worden maximaal 2 vergunningen en 1 bezoekerskaart verstrekt. De straattarieven voor bezoekers zijn gelijk en sluiten aan op de standaard tarieven. Spoedpersoneel wordt ter ontlasting van de parkeerdruk verdeeld over de wijken Westerhoutkwartier en Alkmaarderhout.

 • Renovatie Westerlicht (onherroepelijk)
 • Dichtzetten kopgevel westvleugel Westerlicht (onherroepelijk)
 • Verleende omgevingsvergunning, kappen van bomen, Noordwest Ziekenhuis.
  Zie de website officielebekendmakingen.nl om de publicatie van 6-11-2019 in te zien.
 • Omgevingsvergunning eerste fase Noordwest Ziekenhuis (ter inzage via deze link in OwnCloud (272 MB)

Ja, er is een klankbordgroep actief met vertegenwoordigers van verschillende bewoners- en belangengroepen. In de klankbordgroep is informatie gedeeld door Noordwest en de gemeente. De klankbordgroep geeft gevraagd en ongevraagd zijn mening op voorstellen en suggesties.

De klankbordgroep bestaat uit:

 • Belangenvereniging Wilhelminalaan/Julianalaan
 • Bewonersvereniging Metiusgracht
 • Buurtberaad Westerhoutkwartier
 • Bewonersvereniging Emmakwartier
 • Bewonersvereniging Oranjepark
 • Bewoners Akerslaan
 • Stichting Cultuurpark De Hout
 • Stichting ANIMO
 • Stichting Red De Hout
 • Stichting Adapt, herbestemming Alkmaars erfgoed
 • Historische Vereniging Alkmaar

Bel dan met telefoonnummer 14 072.