Woonzorgproject Fetura (Omval/Westdijk)

De gemeente Alkmaar wil dat er een passende woonplek is voor al haar inwoners. Ook voor hen die niet zelfstandig kunnen wonen.

Daarom ontwikkelen wij samen met wooncorporatie Woonwaard en zorgorganisatie Esdege-Reigersdaal woonproject Fetura Extra. Het biedt woonruimte aan twaalf bewoners. Fetura wordt een prikkelarme omgeving met voldoende rust en ruimte. De kwetsbare bewoners krijgen hier intensieve begeleiding.

Na een zorgvuldige zoektocht is gekozen voor een locatie aan de Westdijk / Omval. De komende tijd gaan de betrokken partijen de plannen voor Fetura verder uitwerken. Dit doen zij samen met de buurtbewoners.

De woningen die ontwikkeld worden, zijn voor mensen die niet goed zelfstandig kunnen wonen door onvoldoende (sociale) vaardigheden. Fetura biedt hen een rustige plek waar ze onder begeleiding en met coaching leren zelfstandig te wonen en leven.  Zij krijgen hierbij intensieve (24-uurs) begeleiding bij het inrichten van hun dagelijks leven. Denk hierbij aan begeleiding bij het regelen van hun geldzaken, persoonlijke verzorging en het huishouden. Het gaat om een collectieve woonvorm. Er komen in totaal 12 bewoners.

Voor deze doelgroep zijn in de regio veel te weinig woonmogelijkheden. Daarom zijn er afspraken gemaakt tussen verschillende gemeenten en woningcorporaties in de regio om het aanbod uit te breiden. De gemeente Alkmaar heeft een aantal locaties in Alkmaar onderzocht voor de ontwikkelingen van woonzorgprojecten voor een bepaalde doelgroep.

De locatie aan de Westdijk/Omval is naar voren gekomen als meest geschikte locatie voor Fetura. Door de ligging aan de rand van de stad zorgt het voor een geschikte omgeving met rust en ruimte. In de stedenbouwkundige schets is zoveel mogelijk rekening gehouden met het behoud van het aanwezige groen. Hierdoor proberen we zoveel mogelijk rust en ruimte te creëren voor zowel de bewoners van Fetura als voor de omwonenden.

  • Gemeente Alkmaar – Faciliterende partij en verantwoordelijk voor het proces. Geeft invulling aan regionale afspraken met betrekking tot deze doelgroep.
    De gemeente Alkmaar trekt de kar en is eerste aanspreekpunt voor omwonenden en journalisten.
  • Woonwaard – De ontwikkelaar van het gebouw voor Fetura.
  • Esdégé-Reigersdaal – Zorgorganisatie achter Fetura en toekomstig huurder van Woonwaard.

Kadastraal gaat het om perceel G811.

Dat is een mogelijkheid. De huidige bestemming van het perceel is ‘agrarisch’. Onderzocht wordt nog welke ruimtelijke procedure voor deze ontwikkeling precies moet worden gevolgd.

Dat is nog niet bekend. Wel kunnen we nu al zeggen dat we zoveel mogelijk proberen om de bebouwing te laten aansluiten bij de omgeving.

Dat is nog niet bekend. Er komt woongelegenheid voor 12 bewoners en een verblijfruimte voor de begeleiders.

Er is een aantal mogelijkheden. De haalbaarheid hiervan laten we nog zorgvuldig onderzoeken met een verkeerskundig onderzoek.

Dat weten we nog niet precies. Er wordt op dit moment uitgegaan van 2 parkeerplaatsen. Deze doelgroep heeft namelijk geen eigen vervoer en krijgt niet regelmatig bezoek. Wel is er parkeerruimte nodig voor de zorgbegeleiding en een incidentele leverancier.

12 bewoners plus een ruimte voor de zorgbegeleiding.

De mensen kunnen de woonvoorziening verlaten als daar met hen afspraken over gemaakt zijn.

Dat is nog niet bekend.

Er is 24 uur per dag een begeleidingsteam aanwezig, Dus ook in de nacht blijft er begeleiding slapen. De begeleiding helpt de mensen om hun leven op te bouwen en in te richten. Het team wordt intensief ondersteund door een GZ-psycholoog en een leidinggevende. Daarnaast is er nauw contact met de wijkagent en gebiedsregisseur.

We hopen natuurlijk dat we door intensieve begeleiding 24 uur per dag eventuele overlast van de bewoners zoveel mogelijk beperken. Dat is ook onze ervaring bij vergelijkbare woonlocaties. Maar het kan natuurlijk zijn dat u toch iets ziet of hoort waar u iets mee wilt doen. U kunt dan in eerste instantie terecht bij het begeleidingsteam op de locatie zelf. Samen met de klankbordgroep zullen we bedenken welke afspraken we hierover kunnen maken en dit ook vastleggen met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan een telefoonnummer dat 24 uur per dag bereikbaar is voor de buurt. Bij noodgevallen belt u uiteraard de politie.

Daarnaast is er een gebiedsteam voor de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Signalen uit de buurt worden ook altijd in dit gebiedsteam besproken. In het gebiedsteam zit onder andere de wijkagent en de gebiedsregisseur vanuit de gemeente Alkmaar.

De komende tijd gaan we samen met omwonenden de plannen verder uitwerken. Wilt u meedenken? Meld u zich dan aan voor de klankbordgroep. U kunt een e-mail sturen naar omval@de-selectie.nl. Hier kunt u ook terecht met uw vragen en/of aandachtspunten.

Heeft u vragen over dit project?

Neemt u dan gerust contact op via omval@de-selectie.nl.