Cliëntondersteuning, iemand die met u meedenkt

Als u hulp of ondersteuning nodig heeft is het fijn om iemand te hebben die met u meedenkt. In veel gevallen is dat iemand uit uw familie, vrienden of kennissenkring.

Ook kan het zijn dat u het prettig vindt als er nog iemand met u meedenkt of aanwezig is bij een gesprek met bijvoorbeeld de gemeente. U kunt dan gratis de hulp inschakelen van een cliëntondersteuner.

Een cliëntondersteuner kan u de volgende ondersteuning bieden: 

 • Uitzoeken wat uw wensen en behoeften precies zijn. 
 • Het onder woorden brengen van die wensen en behoeften. 
 • Zoeken naar de juiste informatie over verschillende vormen van aanvullende ondersteuning of zorg, inclusief persoonsgebonden budget. 
 • Uitleggen hoe een aanvraag verloopt. 
 • Opstellen van een persoonlijk plan. 
 • Voorbereiden van gesprekken zoals een keukentafelgesprek van de Wmo. 
 • Meegaan naar gesprekken. Bijvoorbeeld met de gemeente of een andere instantie. 
 • Helpen als u uw zorg of ondersteuning wilt wijzigen of verlengen. 
 • Helpen als u het oneens bent met de hulp of ondersteuning die u krijgt.

De volgende organisaties bieden cliëntondersteuning: 

 • MEE & De Wering, voor vragen over leren en werken, regelgeving en geldzaken, opvoeding en ontwikkeling, wonen en samenleven.
 • RCO De Hoofdzaak, als u te maken heeft met of vragen heeft over geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg, of dak- of thuisloos zijn. 
 • Mantelzorgcentrum, voor een mantelzorgmakelaar die uw mantelzorgsituatie in kaart brengt en regeltaken van de mantelzorger kan overnemen. Ook kan hij helpen bij het vinden van passende hulp en ondersteuning. 
 • LSBO Alkmaar, De Lokaal Samenwerkende Bonden van Ouderen bieden Vrijwillige Ouderen Adviseurs die ouderen kunnen ondersteunen bij contacten met organisaties. U kunt contact opnemen met Katholieke Bond voor Ouderen of Protestants Christelijke Ouderen Bond

Daarnaast kunt u in verschillende wijken naar binnen lopen om uw vragen te stellen. Dat kan op de volgende locaties:

 • Voor Mekaar Daalmeer: Op woensdag en donderdag kunt u van 9.00 tot 12.00 uur terecht met al uw vragen in Wijkcentrum Daalmeer.
 • Infotafel Overdie: In wijkcentrum Overdie bent u van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur van harte welkom met al uw vragen.
 • Voor Mekaar Oudorp: Iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur geopend voor al uw vragen in Wijkcentrum De Oever. Daarnaast op dinsdag- en donderdagmiddag geopend van 13.30 tot 15.30 uur in Buurthuis De Wachter.
 • Schermer en Graft de Rijp:
  Schermerhorn: Bij RSWP Alkmaar Aangenaam kunt u elke dinsdagochtend binnenlopen van 10.00 tot 12.00 uur bij het kantoor op Hornplein 8 in Schermerhorn.

  De Rijp: Elke laatste dinsdag van de maand kunt u bij “De informatietafel” langslopen in winkelcentrum het Boegbeeld in de Rijp. De volgende data zijn: 20 oktober, 17 november en 22 december, allemaal van 15.00 uur – 16.00 uur

Cliëntondersteuning is gratis en u heeft hiervoor geen indicatie nodig.