Wijkverpleging

Wijkverpleging is persoonlijke zorg en verpleging aan huis. Bijvoorbeeld hulp bij het opstaan, wassen en aankleden, wondverzorging of het geven van injecties.

De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u en eventueel uw arts welke zorg u precies nodig hebt.

Wijkverpleging wordt vergoed door de zorgverzekeraar. U betaalt geen eigen risico.

De wijkverpleegkundige stelt de indicatie en regelt dat u zorg krijgt. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

Wijkverpleegkundigen zijn vaak in dienst bij een thuiszorgorganisatie. Deze kunt u rechtstreeks benaderen met een zorgvraag. 

Deze organisaties werken in heel Alkmaar, anders staat het aangegeven.

Actiezorg

(072) 5 40 04 00

Buurtzorg Alkmaar Oost

06 13 74 40 25

(postcode 1821,1823, 1824, 1829)

Buurtzorg Alkmaar West

06 10 77 57 08 / 06 20 63 06 69

(postcode 1815 – 1817)

Buurtzorg Alkmaar Zuid

06 20 72 29 80

(postcode 1811 – 1814)

Buurtzorg Alkmaar Noord

06 51 92 21 37

(postcode 1822, 1825 – 1827, 1831, 1832)

Evean – 0900 98 97

Zorgcirkel – (088) 5 59 95 00

Stichting Zorgorganisatie NiKo – (072) 5 18 50 00

Voor andere organisaties kunt u informeren bij uw zorgverzekeraar. 

De wijkverpleegkundigen hebben ook een preventieve functie voor een bepaalde wijk. Zij hebben daar nauwe contacten met de gemeente, huisartsen, apothekers en andere zorg- en welzijnsorganisaties.

Maakt u zich bv zorgen om iemand uit de buurt? Dan kunt u contact opnemen met de  wijkverpleegkundige uit die wijk. 

De Mare, Daalmeer, Koedijk

Actie zorg
Marian Willers – 06 12 23 43 51
Maaike Meijlis – 06 12 23 32 36

Centrum, Oudorp, Huiswaard

Buurtzorg
Thea de Greeuw – 06 10 58 98 30
Lydia Terra – 06 13 74 40 25

Schermer, Graft-De Rijp

Zorgcirkel
Marieke Balsters – 06 45 10 89 91

Overdie, Kooimeer, Spoorbuurt, Burgermeesterkwartier

Evean
Selma Jorna – 06 10 93 96 49