Hulp bij gezinsproblemen

Heeft u meer ingewikkelde opvoedvragen? Dan kunt u terecht bij een jeugd- en gezinscoach.

De jeugd- en gezinscoaches zijn professionals met veel ervaring in het begeleiden van jeugdigen en hun ouders. Zij helpen u bij complexe vragen of gezinsproblemen. Bijvoorbeeld omdat u de grip op uw kind kwijt bent door ruzie, verslaving of schulden.  

De jeugd- en gezinscoaches zijn er ook voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met lichte tot ernstige verstandelijke, lichamelijke, psychiatrische of psychosociale problemen.

 

 

De jeugd- en gezinscoach gaat samen met u bekijken welke ondersteuning u nodig heeft om uw hulpvraag op te lossen . Daarbij wordt altijd gekeken naar wat uw familie en directe omgeving voor u kan betekenen.

Zij onderzoeken of er oplossingen voorhanden zijn in de wijk zoals het aanbod aan cursussen of trainingen. Wanneer nodig kunnen specialisten ingezet worden om u te ondersteunen.

 

Iedere hulpvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Een jeugd- en gezinscoach mag nooit zonder toestemming van ouders of opvoeders uw vraag met derden bespreken.

 

De ondersteuning van een Jeugd- en gezinscoach is gratis.

Aan een doorverwijzing naar specialistische (jeugd)hulp zijn ook geen kosten verbonden.

 

Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via de huisarts. Maar ook via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), of via de gemeente. 

  • Centrum voor Jeugd en Gezin: U kunt ook mailen naar jeugdengezinscoaches@alkmaar.nl.  Vermeld uw contactgegevens en de geboortedatum van uw kind, dan nemen wij contact met u op.
  • Gemeente: U kunt bellen naar 14 072 (gemeente Alkmaar) en vragen naar een jeugd- en gezinscoach of jeugdhulp.