Kinderopvang, vergoedingen

Bij een kinderopvang worden kinderen opgevangen door opgeleide verzorgers. Deze worden meestal pedagogisch medewerker genoemd. Zij hebben een speciale, gekwalificeerde opleiding gevolgd. Daarnaast moeten zij een verklaring omtrent gedrag hebben. 

Voor de opvang zijn verschillende vormen van tegemoetkoming in de kosten.

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van de kinderopvang.

U kunt de toeslag aanvragen als de peuteropvang, het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang of de gastouder geregistreerd staat. Het gaat om registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) .

De aanvraag kinderopvangtoeslag loopt via de Belastingdienst.

Bekijk informatie over aanvragen en wijzigen op de pagina Kinderopvangtoeslag (Belastingdienst).

Als u al kinderopvangtoeslag ontvangt kunt u uw toeslag bekijken of wijzigen. Ga daarvoor naar de pagina Mijn toeslagen (Belastingdienst). Of via de app Kinderopvangtoeslag (Belastingdienst).

Heeft u geen recht op Kinderopvangtoeslag? Dan komt u misschien in aanmerking voor kindgebonden financiering Peuteropvang. De voorwaarden zijn: 

  • U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag; 
  • Uw kind is tussen de 2 en 4 jaar; 
  • De vergoeding is maximaal 8 uur (2 dagdelen) per week; 
  • De opvang staat op de lijst met peuteropvanglocaties.

Uw kinderopvangorganisatie kan u er meer over vertellen.

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, maar heeft u wel behoefte aan kinderopvang?

Misschien komt u in aanmerking voor een vergoeding. Bekijk de pagina Kinderopvang bij sociaal-medische problemen (SMI).