Mantelzorgcompliment

Het is dit jaar niet meer mogelijk om een mantelzorgcompliment aan te vragen. Het aanvragen van het compliment kan ieder jaar tussen 1 augustus en 15 december.

Heeft u vragen over mantelzorgondersteuning of het mantelzorgcompliment, neem dan contact op met het Mantelzorgcentrum. U leest hierover op de pagina Mantelzorgondersteuning.

Het mantelzorgcompliment kost niets.

Het mantelzorgcompliment is voor iedereen die regelmatig zorgt voor een naaste.

Deze persoon zorgt minstens 6 maanden achter elkaar, 8 uur of meer per week voor iemand anders. Dit is onbetaald.

Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment, moet u de volgende bewijsstukken mee te sturen.

LET OP, stuur nooit originelen maar uitsluitend kopieën van officiële documenten!

  • Een kopie van uw (zorgvrager) geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).LET OP: maak op de kopie informatie onleesbaar: uitsluitend uw naam, datum van afgifte en geldigheidsduur van uw legitimatiebewijs mogen zichtbaar zijn.
  • Een kopie van uw indicatie of beschikking. Of een ander bewijs waarin staat dat u zorg ontvangt vanuit de Wmo, Jeugdwet, Wet langdurige Zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet.LET OP: Uitsluitend uw naam, de datum van afgifte, de duur van de indicatie/beschikking en de betreffende wet mogen zichtbaar zijn. Het overige moet u onleesbaar maken.

Wie zorg ontvangt van een mantelzorger vraagt het mantelzorgcompliment zelf aan. Dus u doet dat voor uw mantelzorger. Dit kan ieder jaar tussen 1 augustus en 15 december.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van het mantelzorgcompliment? U kunt bij de volgende organisaties terecht:

Het Mantelzorgcentrum

Voor Mekaar Oudorp

Voor Mekaar Daalmeer

WelzijnWonenPlus

WonenPlus

RCO de Hoofdzaak

MEE & de Wering