Mantelzorgcompliment

Bekijk de video voor meer informatie over het mantelzorgcompliment en hoe u dit aanvraagt:

De gemeente Alkmaar is trots op haar mantelzorgers. Mantelzorgers zijn namelijk ontzettend belangrijk voor een vitaal Alkmaar. Om onze waardering uit te spreken, ontvangt elke mantelzorger ieder jaar een mantelzorgcompliment. Dit is een bedrag van 200 euro.

Het mantelzorgcompliment kost niets.

Het mantelzorgcompliment is voor iedereen die regelmatig zorgt voor een naaste.

Deze persoon zorgt minstens 6 maanden achter elkaar, 8 uur of meer per week voor iemand anders. Dit is onbetaald.

Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment, moet u de volgende bewijsstukken mee te sturen.

LET OP, stuur nooit originelen maar uitsluitend kopieën van officiële documenten!

  • Een kopie van uw (zorgvrager) geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).LET OP: maak op de kopie informatie onleesbaar: uitsluitend uw naam, datum van afgifte en geldigheidsduur van uw legitimatiebewijs mogen zichtbaar zijn.
  • Een kopie van uw indicatie of beschikking. Of een ander bewijs waarin staat dat u zorg ontvangt vanuit de Wmo, Jeugdwet, Wet langdurige Zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet.LET OP: Uitsluitend uw naam, de datum van afgifte, de duur van de indicatie/beschikking en de betreffende wet mogen zichtbaar zijn. Het overige moet u onleesbaar maken.

Wie zorg ontvangt van een mantelzorger vraagt het mantelzorgcompliment zelf aan. Dus u doet dat voor uw mantelzorger. Dit kan ieder jaar tussen 1 augustus en 15 december.

U vraagt het aan door te klikken op de volgende links:

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van het mantelzorgcompliment? U kunt bij de volgende organisaties terecht:

Het Mantelzorgcentrum

Voor Mekaar Oudorp

Voor Mekaar Daalmeer

WelzijnWonenPlus

WonenPlus

RCO de Hoofdzaak

MEE & de Wering