Klanttevredenheid Jeugdhulp

We willen graag weten wat ouders en jongeren vinden van de jeugdhulp. Zodat deze goed kan aansluiten bij uw wensen en behoeften. Daarom voeren we op dit moment een onderzoek uit.

We willen graag weten wat u van de hulp vindt.

Dit gaat onderzoeksbureau BMC voor ons onderzoeken. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst over de geboden zorg en ondersteuning. Ook worden er vragen gesteld over het contact met de hulpverlener(s).

De gemeente gebruikt de uitkomsten om de (toegang tot) hulp waar nodig te verbeteren, samen met de betrokken hulpverleningsorganisaties.

Jazeker, uw gegevens en antwoorden worden veilig en vertrouwelijk behandeld.

Wij komen als gemeente niet te weten welke antwoorden u heeft ingevuld. We zien alleen het totaal van alle antwoorden. BMC bewaart uw gegevens in een veilige omgeving die voldoet aan de privacyregels.

Helpt u ook mee? Dat is fijn!

Voor dit onderzoek benaderen we alle inwoners die in 2021 jeugdhulp ontvingen. De ouders van kinderen tot en met 12 jaar ontvangen een brief. Jongeren vanaf 12 jaar krijgen zelf een brief. Bij de brief is de vragenlijst toegevoegd, maar het is ook mogelijk de vragenlijst online in te vullen.

Invullen kan tot en met 26 oktober 2022.

Heeft u vragen over het klanttevredenheidsonderzoek?  Bel dan naar het onderzoeksbureau BMC op werkdagen via telefoonnummer 070 – 310 3850 van 10.00 tot 15.00 uur.

Voor overige vragen kunt u terecht bij het klantcontactcentrum Alkmaar via telefoonnummer 14072.