Transferpunt Wonen

Soms verblijven mensen voor langere tijd in een instelling. Hier worden deze mensen begeleid om na opname (weer) zelfstandig te gaan wonen.

Het Transferpunt bemiddelt kandidaten met voorrang naar een sociale huurwoning in de regio Alkmaar. De woningcorporaties en de gemeente Alkmaar hebben hierover afspraken gemaakt.

Ook in de regio Alkmaar is de behoefte aan sociale huurwoningen groot en loopt de wachttijd voor een sociale huurwoning op. Het aanbod verdienwoningen is beperkt. Daarom wordt er kritisch gekeken wie in aanmerking komt voor een verdienwoning.

Om in aanmerking te komen voor een verdienwoning gelden de volgende voorwaarden.

1. Een aanmelding kan alleen worden ingediend door een gecontracteerde zorgaanbieder.

2. De minimale leeftijd voor aanmelding is 18 jaar.

3. De cliënt moet minimaal 6 maanden voorafgaand aan een aanmelding ingeschreven staan bij het SVNK.

4. De cliënt moet minimaal 12 maanden (intramuraal) gewoond hebben bij de zorgaanbieder die hem/haar aanmeldt bij het Transferpunt.

5. Een verdienwoning is alleen mogelijk als andere opties om uit te stromen uitgesloten zijn, zoals bijvoorbeeld terug naar het eigen netwerk, kamerhuur, particuliere huur etc.

6. Er is een aantoonbare binding met de regio Alkmaar.

7. De cliënt heeft actief gereageerd en blijft actief reageren op kamers te huur en/of het aanbod op SVNK.

8. De cliënt is voldoende zelfredzaam op gebied van ADL/HDL.

9. De cliënt heeft (een vorm van) ambulante woonbegeleiding nodig vanuit de Wmo. Voor cliënten van 23 jaar en ouder geldt een minimale begeleidingsduur van 1 jaar en voor cliënten jonger dan 23 jaar geldt een minimale begeleidingsduur van 2 jaar.

10. Er is een perspectiefplan of begeleidingsplan aanwezig.

11. Er is sprake van stabiele, aantoonbare daginvulling. Denk aan werk, dagbesteding of scholing.

12. Er is een stabiel inkomen, eventuele schulden zijn in kaart gebracht en er zijn betalingsregelingen getroffen.

13. Indien er in het woonverleden sprake is geweest van huisuitzetting door schulden, overlast of woonfraude is hiervoor een betalingsregeling getroffen en bepaalt de corporatie of zij instemmen met een tweede kans volgens het tweede-kans beleid.

Bekijk de pagina van SVNK over het tweede-kansbeleid.

Bekijk de procesafspraken uitstroom Transferpunt regio Alkmaar (pdf – dit document is niet volledig toegankelijk voor een screenreader)

Deze regeling geldt voor de regio Alkmaar; voor de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.

Alleen deelnemende zorgorganisaties van het Transferpunt kunnen namens hun cliënt een aanvraag voor bemiddeling via het Transferpunt indienen.

De contactpersoon van deze zorgorganisatie vraagt namens de cliënt een Transferpuntwoning aan zorgt voor de juistheid en volledigheid van de benodigde informatie.

Contactpersoon: Vul het aanvraagformulier verdienwoning (dit document is niet volledig toegankelijk voor een screenreader) in.

Mail dit naar transferpunt@alkmaar.nl. U krijgt bericht over de aanvraag.

Op zoek naar (tijdelijke) woonruimte? Bekijk deze websites:

Interveste 

Flex Wonen

Dekabath

SVNK (loting woningen SVNK)

Mailt u ons op transferpunt@alkmaar.nl