Woonurgentie

Alleen in bepaalde noodgevallen is het mogelijk voorrang te krijgen op een sociale huurwoning in de regio Alkmaar. Dit heet een woonurgentie.

Er is sprake van woonurgentie wanneer er vanwege bepaalde noodgevallen een woonruimte nodig is. Om met spoed aan een woonruimte te kunnen komen, is een urgentieverklaring nodig.

De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor een urgentieverklaring. Als u in aanmerking komt, krijgt u voorrang op een sociale huurwoning van een corporatie die is aangesloten bij SVNK.

Woonurgentie is in de regio Alkmaar gratis.

Let op! Op internet zijn er partijen die geld vragen om voor u woonurgentie aan te vragen bij de gemeente. Deze partijen zijn geen onderdelen of partners van de SVNK en de gemeente. Deze aanvragen worden dan ook niet sneller behandeld dan aanvragen die u zelf doet.

Een urgentieverklaring voor woonurgentie kan alleen in specifieke noodgevallen worden aangevraagd:

 • Huiselijk geweld
  In uw thuissituatie is sprake van huiselijk geweld. U verblijft daarom in tijdelijke opvang en wilt weer zelfstandig wonen. Deze aanvraag kan alleen door de betrokken hulpverlener worden ingediend.
 • Mantelzorg
  U geeft hulp aan een ander of krijgt hulp van een ander via mantelzorg. De situatie is veranderd waardoor u dichterbij moet gaan wonen. Er is in uw situatie ook professionele zorg betrokken om de dagelijkse zorg te bieden.
 • Medische en/of sociale problemen
  Vanwege medische en/of sociale problemen is het niet meer veilig om in uw huidige woning te blijven wonen. Hiervoor heeft u een verklaring van een zorgprofessional nodig. Dit is bijvoorbeeld een psycholoog of medisch specialist.
 • Zware lichamelijke en/of psychische problemen
  U heeft zware lichamelijke en/of psychische problemen door uw woonsituatie. Hiervoor heeft u een verklaring van een zorgprofessional nodig die al minstens een half jaar betrokken is bij deze problematiek. Dit is bijvoorbeeld een psycholoog of medisch specialist.
 • Onbewoonbare woning
  Uw woning is (plots) onbewoonbaar geworden. Hierdoor is het niet meer veilig in uw huidige woning te blijven wonen.

Verder voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of u heeft een wettelijke verblijfsstatus. Dit geldt ook voor uw eventuele gezinsleden;
 • Het verzamelinkomen van uw huishouden, zoals bekend bij de Belastingdienst, is bij een meerpersoonshuishouden niet hoger dan € 45.014. Bij een eenpersoonshuishouden niet hoger dan € 40.765 per jaar (2022);
 • Uw situatie, zoals beschreven bij ‘voor wie is woonurgentie’ , is ontstaan buiten uw schuld om. Als u huurschuld heeft of overlast heeft veroorzaakt, komt u niet in aanmerking. Als u een betalingsregeling heeft getroffen, komt u mogelijk wel in aanmerking.  U moet een verhuurdersklaring kunnen laten zien;
 • U woont minstens 1 jaar in de regio Alkmaar (Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk & Waard, Heiloo en Uitgeest);
 • Uw situatie kan niet op een andere manier worden opgelost;
 • U bent in staat om gevraagde bewijsstukken aan te leveren. Denk hierbij aan een positieve verhuurdersverklaring of inkomensverklaring.

Een woonurgentie aanvragen in de regio Alkmaar doet u bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Als u ingeschreven staat in Alkmaar, belt u eerst naar 14 072. U geeft dan uw gegevens en uw SVNK-nummer door.

U wordt dan binnen 24 uur teruggebeld door iemand van de afdeling woonurgentie. Samen bespreekt u uw situatie. Daarna wordt gekeken of u een aanvraag kunt doen.

Als u een aanvraag kunt doen, ontvangt u van de afdeling woonurgentie een aanvraagformulier. U vult deze in en stuurt deze, samen met de gevraagde bewijsstukken, op naar de gemeente. De gemeente beoordeelt dan de aanvraag. Dit duurt ongeveer 6 weken. U wordt uitgenodigd om in een gesprek meer te vertellen over uw aanvraag. Soms is het nodig om aanvullend medisch onderzoek uit te voeren.

Als u een urgentieverklaring heeft gekregen, gelden de volgende regels:

 • De gemeente bepaalt voor welke type woningen uw urgentie geldt. Dit staat in uw urgentieverklaring;
 • De eerste 3 maanden reageert u zelf op woningen op de website van de SVNK. Sommige woningen komen niet in aanmerking voor urgentie. Dit staat dan bij de advertentie vermeld. U kunt wel reageren op deze woningen met uw huidige inschrijftijd;
 • Als u na 3 maanden geen woning heeft gevonden, krijgt u een woning aangeboden. Dit kan een woning zijn in de hele regio Alkmaar. U mag die woning niet weigeren. Weigert u de woning wel, dan wordt de urgentie ingetrokken.
 • Echtscheiding of relatiebreuk met of zonder kinderen 
 • Dakloosheid; 
 • Een inwoonsituatie; 
 • Te kleine of slechte woonruimte; 
 • Gezinsuitbreiding of gezinshereniging; 
 • Burenruzie of overlast; 
 • Financiële problematiek; 
 • Teruggekeerd vanuit buitenland.

Uw urgentieverklaring is maximaal 6 maanden geldig.

De urgentieverklaring kan niet worden verlengd. Uw urgentieverklaring vervalt als u een woning heeft gevonden.

De urgentie geeft voorrang voor sociale huurwoningen in de regio Alkmaar van de SVNK-corporaties.

Sociale huurwoningen zijn woningen met een huur tot de huurtoeslaggrens. Deze grens wordt bepaald door de overheid en is in 2023 gesteld op €808,06.

Er gelden inkomenseisen om in aanmerking te komen voor een sociale-huurwoning van de SVNK-corporaties. Bekijk de inkomenseisen van SVNK.

De regio Alkmaar zijn de volgende gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk & Waard, Heiloo en Uitgeest. De corporaties die aangesloten zijn in deze regio bij de SVNK zijn: Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer voor Wonen, Wooncompagnie en Woningstichting Langedijk.

Als u geen onderdak meer heeft, of op korte termijn uw woning kwijtraakt dan kunt u zich aanmelden bij de Centrale Voordeur van dnoDoen. Zij bieden begeleiding, opvang en woonondersteuning.

Meer informatie leest u op de website van dnoDoen. Ook kunt u dnoDoen bezoeken op de Jan de Heemstraat 7. Zij zijn dagelijks geopend tot 15:00. U kunt ook bellen naar (072) 5 41 29 60.