Beschermd wonen

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychische en/of psychosociale problemen. Mensen die op dit moment niet zelfstandig kunnen wonen.

Het doel van beschermd wonen is leren meedoen in de samenleving. Zelfstandig wonen kan in de toekomst meestal wel.

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met een psychiatrische stoornis.

Het gaat om mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. Zonder hulp vormen zij mogelijk een gevaar voor zichzelf (verwaarlozing) of voor anderen. Daarom is permanent toezicht en begeleiding nodig.

Woont u al enige tijd in de regio Alkmaar (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk)? Dan kunt u uw aanvraag bij de gemeente Alkmaar doen.

Voor beschermd wonen betaalt u een eigen bijdrage. Informatie hierover leest u op de website van het CAK.

De PGB-tarieven beschermd wonen en beschermd thuis vindt u onder de onderste uitklap op deze pagina

Voor beschermd wonen heeft de gemeente een contract afgesloten met veel aanbieders in de regio Alkmaar.

Soms kunt u ook kiezen voor een Persoonsgebonden budget (Pgb). Hiervoor moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Met een Pgb kunt u zelf hulp inkopen bij een geregistreerde aanbieder naar eigen keuze.

Wilt u hulp bij de aanvraag? Een cliëntondersteuner kan u helpen. U leest daarover op de pagina Cliëntondersteuning, iemand die met u meedenkt.

Het aanvraagformulier voor beschermd wonen krijgt u per e-mail. Stuur daarvoor een bericht naar beschermdwonen@alkmaar.nl.

Met vragen kunt u ons bellen op maandag, dinsdag en donderdag tussen 10:00 en 13:00 uur. Ons telefoonnummer is 14072.

PGB-tarieven Beschermd Wonen 2023

Beschermd wonen- begeleiding PGB-factor Tarief PGB Volume Eenheid Frequentie
Wonen intramuraal <stenen> 75% €579,29 1 stuks per maand
Toezicht 100% €474,39 1 stuks per maand
Intramuraal + Toezicht  —– €1053,68 1 stuks per maand
Begeleiding 10,5 uur p.w. 90% €2334,32 1 stuks per maand
Begeleiding 14 uur p.w. 90% €3112,43 1 stuks per maand
Begeleiding 17,5 uur p.w. 90% €3890,55 1 stuks per maand
Wooncomponent <hotel> n.v.t. €333,33 1 stuks per maand

 

Beschermd wonen – dagbesteding PGB- factor Tarief PGB Volume Eenheid Frequentie
basis zonder vervoer 75% €512,60 1 stuks per maand
basis met vervoer met rolstoel 75% €669,32 1 stuks per maand
basis met vervoer zonder rolstoel 75% €590,84 1 stuks per maand
intensief zonder vervoer 75% €941,47 1 stuks per maand
intensief met vervoer met rolstoel 75% €1098,19 1 stuks per maand
intensief met vervoer zonder rolstoel 75% €1019,72 1 stuk per maand