Verpleeg- en verzorgingshuis

Zorg en behandeling in een veilige, huiselijke omgeving. Bijvoorbeeld als u door dementie, ziekte of ouderdom intensieve zorg of begeleiding nodig heeft. Of na een ziekenhuisopname thuis nog niet voldoende kan herstellen.

Er bestaat de mogelijkheid van kortdurend verblijf in een zorginstelling. Dit wordt Eerstelijnsverblijf (ELV) genoemd.

U kunt gebruikmaken van ELV als u tijdelijk om een medische reden niet thuis kunt wonen, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. U krijgt dan een medische indicatie van uw huisarts of behandelend arts.  

Eerstelijnsverblijf wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Er geldt wel een eigen risico.

Voor een permanent verblijf in een verpleeg– of verzorgingshuis heeft u een indicatie nodig. Het gaat om een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

U kunt een aanvraag doen bij het CIZ. Het CIZ onderzoekt of u in aanmerking komt.

Verpleeg- en verzorgingshuizen – informatie Rijksoverheid

Bekijk een overzicht van verpleeg- en verzorgingshuizen in regio Alkmaar op de website Zorgkaart Nederland.