Eigen bijdrage WMO

Voor hulp of ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) betaalt u in veel gevallen een eigen bijdrage. Het maakt niet uit hoeveel u verdient of hoeveel eigen vermogen u heeft.

Lees meer over de wetgeving in de Verordening Wmo 2020. Of neem onderstaande informatie door.

De eigen bijdrage is € 20,60 per maand.

Voor de volgende voorzieningen betaalt u de eigen bijdrage van € 20,60 per maand: 

  • Hulp bij het huishouden; 
  • Begeleiding; 
  • Dagbesteding met uitzondering van locaties van GGZ en Actief Talent (Parnassia); 
  • Respijtzorg. 

Voor beschermd wonen betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage. Die kunt u berekenen op de website van het CAK.

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen voor: 

  • Vervoer naar dagbesteding; 
  • Hulpmiddelen (zoals scootmobiel, rolstoel, woningaanpassing); 
  • Dagbesteding op GGZ-locaties en bij Actief Talent (Parnassia); 

Ook geldt de eigen bijdrage niet als: 

  • u een partner heeft, en 
  • minimaal één van u de AOW-leeftijd (66 jaar en 4 maanden) nog niet heeft bereikt. 

Collectief vervoer: 

  • Voor collectief vervoer betaalt u zelf de ritkosten aan de vervoerder.

Heeft u een inkomen op of net boven het bijstandsniveau? Dan kunt u de eigen bijdrage terugvragen via de bijzondere bijstand of de collectieve zorgverzekering (CZM) van Univé. Dit regelt u via HalteWerk.  

 

 

Met vragen over de betaling van de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK, telefoonnummer 0800 – 1925.