Erop uit en mensen ontmoeten

U kunt wel wat hulp gebruiken om erop uit te gaan en mensen te ontmoeten. U wilt dingen ondernemen en onder de mensen zijn.

Heeft u behoefte aan een fijne daginvulling of aan meer structuur in uw dag? Dit noemen we dagbesteding. U kunt hier op verschillende manieren hulp bij zoeken.

U kijkt altijd eerst wat de mensen om u heen kunnen betekenen. Denk aan huisgenoten, buren, familie, vrienden en kennissen.

Misschien kunt u een keer samen naar het museum of gezellig gaan wandelen.

In Alkmaar worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Vaak is dit buurt- of wijkgericht. Dan organiseert een wijkcentrum in uw buurt iets. Denk bijvoorbeeld aan een wekelijkse koffieochtend, cursussen en andere groepsactiviteiten. Wilt u weten of het wijkcentrum in uw buurt iets organiseert? Kijk dan op de website van uw wijkcentrum. Het wijkcentrum in uw buurt vindt u op het overzicht van wijk- en buurtcentra.

Ook zijn er in Alkmaar ook veel verenigingen en organisaties actief. Denk aan sport, muziek en cultuur voor alle leeftijden. Meestal kunt u deze activiteiten kosteloos of tegen een kleine bijdrage doen. Neem eens een kijkje bij volgende organisaties:

Steunpunt Eenzaamheid Alkmaar

Welzijn WonenPlus

Dag & Dauw

Sport Vitaal

Vier het Leven

Het Gilde

Ook kunt u als vrijwilliger iets betekenen voor andere Alkmaarders en zinvol bezig zijn. Lees op de pagina Vrijwilligerswerk meer informatie over vrijwilliger worden en zijn.

Als u niet in een groep iets wilt doen maar liever 1 op 1, dan is een maatje misschien iets voor u. U kunt een maatje vragen via Humanitas.

Weet u niet goed wat bij u past of vindt u het lastig de stap te zetten? U kunt dan voor onafhankelijk advies en ondersteuning contact opnemen met Mee & de Wering. Er denkt dan iemand met u mee.

Ervaringen delen

Heeft u behoefte aan het uitwisselen van ervaring met personen die (deels) in dezelfde situatie zitten? Dan zijn er ook verschillende bijeenkomsten/lotgenotengroepen.

NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme) locatie Alkmaar. Voor meer informatie over de themabijeenkomsten en spreekuren zie:  NVA – NVA locaties Noord-Holland (autisme.nl)

Parkinson. Voor meer informatie zie Parkinson Café Alkmaar – Parkinson Vereniging (parkinson-vereniging.nl)

Alzheimer café: voor meer informatie zie Alzheimer Café Alkmaar Noord Kennemerland | Alzheimer Nederland (alzheimer-nederland.nl)

Praethuys, voor mensen die getroffen zijn door de gevolgen van kanker. Zie voor meer informatie: Home – ’t Praethuys Alkmaar

Lotgenotengroepen voor mantelzorgers.

Lukt het u niet om zelf nieuwe mensen te ontmoeten, dingen te ondernemen en activiteiten te doen, dan kan de gemeente helpen.

De gemeente bekijkt dan of u in aanmerking komt voor dagbesteding. Dit is zorg waar u een zogenoemde zorg-indicatie voor nodig heeft. De zorg bestaat uit activiteiten met andere mensen die een bepaalde beperking hebben, waarbij een professionele organisatie ondersteunt. Denk aan een creatieve activiteit in een huiskamer of actief bezig zijn op een zorgboerderij.

Wilt u weten of u in aanmerking komt? Neem contact op met het Aanmeldpunt Wmo.

Ja. De hulp die u krijgt is tijdelijk. In de brief ‘Beschikking Wmo’ die u van de gemeente heeft ontvangen staat wanneer uw hulp stopt. Dit is de einddatum van uw hulp.

Als u denkt dat u langer hulp nodig heeft, neemt u uiterlijk 8 weken voordat de hulp stopt contact op met de gemeente. U dient dan een verlengingsverzoek in. Neem hiervoor contact op met het Aanmeldpunt Wmo.