Klanttevredenheid Wmo

De gemeente wil graag weten wat inwoners vinden van de ondersteuning vanuit de Wmo. Zodat deze ondersteuning goed kan aansluiten bij de wensen en behoeften. Dit gaat over de ondersteuning die u in 2021 vanuit de Wmo heeft ontvangen.

We willen graag weten wat u van de hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit is om daar waar nodig en mogelijk verbeteringen te kunnen doen. Daarom voeren we op dit moment een onderzoek uit over de ondersteuning die u in 2021 vanuit de Wmo heeft ontvangen.

Dit gaat onderzoeksbureau BMC voor ons onderzoeken. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst over de geboden zorg en ondersteuning.

Ja, uw gegevens en antwoorden worden veilig en vertrouwelijk behandeld.

Wij als gemeente komen niet te weten welke antwoorden u heeft ingevuld. We zien alleen het totaal van alle antwoorden. BMC bewaart uw gegevens in een veilige omgeving die voldoet aan de privacyregels.

Helpt u ook mee? Dat is fijn!

Voor dit onderzoek benaderen we alle inwoners die in 2021 een melding hebben gedaan bij de gemeente Alkmaar voor hulp vanuit de Wmo en deze hulp ook hebben ontvangen. Bij de brief is de vragenlijst toegevoegd. Het is ook mogelijk de vragenlijst online in te vullen.

Invullen kan tot en met 26 oktober 2022.

Heeft u vragen over het klanttevredenheidsonderzoek? Bel dan naar het onderzoeksbureau BMC op werkdagen via telefoonnummer 070 – 310 3850 van 10.00 tot 15.00 uur.

Voor overige vragen kunt u terecht bij het klantcontactcentrum Alkmaar via telefoonnummer 14072.