Mantelzorgcompliment

Alkmaarse zorgvragers kunnen één keer per jaar een compliment aanvragen voor hun mantelzorgers. Dit mantelzorgcompliment is een blijk van waardering voor de goede zorgen.

Heeft u vragen over mantelzorgondersteuning of het mantelzorgcompliment, neem dan contact op met het Mantelzorgcentrum. U leest hierover op de pagina Mantelzorgondersteuning.

Hieronder vindt u een filmpje met informatie over het Mantelzorgcompliment en hoe u dit aanvraagt.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen

Ga verder zonder in te loggen en vul uw gegevens in.

Aanvragen zonder DigiD

Het mantelzorgcompliment kost niets.

Het mantelzorgcompliment is voor iedereen vanaf 18 jaar, die regelmatig zorgt voor een naaste. Deze persoon zorgt minstens 6 maanden achter elkaar, 8 uur of meer per week voor iemand anders. Dit is onbetaald.

Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment, moet u de volgende bewijsstukken mee te sturen. LET OP, stuur nooit originelen maar uitsluitend kopieën van officiële documenten!

  • Een kopie van uw (zorgvrager) geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).LET OP: maak op de kopie informatie onleesbaar: uitsluitend uw naam, datum van afgifte en geldigheidsduur van uw legitimatiebewijs mogen zichtbaar zijn.
  • Een kopie van uw indicatie of beschikking. Of een ander bewijs waarin staat dat u zorg ontvangt vanuit de Wmo, Jeugdwet, Wet langdurige Zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet.LET OP: Uitsluitend uw naam, de datum van afgifte, de duur van de indicatie/beschikking en de betreffende wet mogen zichtbaar zijn. Het overige moet u onleesbaar maken.

Wie zorg ontvangt van een mantelzorger vraagt het mantelzorgcompliment zelf aan. Dus u doet dat voor uw mantelzorger. Dit kan ieder jaar tussen 1 augustus en 15 december.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van het mantelzorgcompliment? U kunt bij de volgende organisaties terecht: Het Mantelzorgcentrum Voor Mekaar Oudorp Voor Mekaar Daalmeer WelzijnWonenPlus WonenPlus RCO de Hoofdzaak MEE & de Wering