Mantelzorgcompliment

Alkmaarse zorgvragers kunnen een compliment aanvragen voor hun mantelzorgers. Dit mantelzorgcompliment is een bedankje voor de goede zorgen. Het kan één keer per jaar aangevraagd worden, tussen 1 augustus en 15 december.

Heeft u vragen over mantelzorgondersteuning? Of het mantelzorgcompliment? Neem dan contact op met het Mantelzorgcentrum. U leest hierover op de pagina Mantelzorg.

Het mantelzorgcompliment kost niets.

Het mantelzorgcompliment is voor iedereen vanaf 18 jaar, die regelmatig zorgt voor een naaste. Deze persoon zorgt minstens 6 maanden achter elkaar voor iemand. En dat voor 8 uur of meer per week.

U moet het volgende meesturen:

  • Een kopie van uw (zorgvrager) geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).

    LET OP: maak op de kopie informatie onleesbaar. Alleen uw naam, datum van afgifte en geldigheidsduur van uw legitimatiebewijs mogen te zien zijn.

  • Een kopie van uw indicatie of beschikking. Of een ander bewijs waarin staat dat u zorg ontvangt vanuit de Wmo, Jeugdwet, Wet langdurige Zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet.

    LET OP: Alleen uw naam, de datum van afgifte, de duur van de indicatie/beschikking en de betreffende wet mogen zichtbaar zijn. Het overige mag niet te lezen zijn.

Wie zorg ontvangt vraagt het mantelzorgcompliment zelf aan. Dus u doet dat voor uw mantelzorger. Dit kan ieder jaar tussen 1 augustus en 15 december.

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag ? U kunt bij de volgende organisaties terecht:

Het Mantelzorgcentrum

Voor Mekaar Oudorp

Voor Mekaar Daalmeer

WelzijnWonenPlus

WonenPlus

RCO de Hoofdzaak

MEE & de Wering