Mantelzorgcompliment

Alkmaarse zorgvragers kunnen een compliment aanvragen voor hun mantelzorgers. Dit mantelzorgcompliment is een bedankje voor de goede zorgen. Het kan één keer per jaar aangevraagd worden, tussen 1 augustus en 15 december.

Heeft u vragen over mantelzorgondersteuning? Of het mantelzorgcompliment? Neem dan contact op met het Mantelzorgcentrum. U leest hierover op de pagina Mantelzorg.

Hier vindt u een filmpje met informatie over het Mantelzorgcompliment en hoe u dit aanvraagt.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen

Ga verder zonder in te loggen en vul uw gegevens in.

Aanvragen zonder DigiD

Het mantelzorgcompliment kost niets.

Het mantelzorgcompliment is voor iedereen vanaf 18 jaar, die regelmatig zorgt voor een naaste. Deze persoon zorgt minstens 6 maanden achter elkaar voor iemand. En dat voor 8 uur of meer per week.

U moet het volgende meesturen:

  • Een kopie van uw (zorgvrager) geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).

    LET OP: maak op de kopie informatie onleesbaar. Alleen uw naam, datum van afgifte en geldigheidsduur van uw legitimatiebewijs mogen te zien zijn.

  • Een kopie van uw indicatie of beschikking. Of een ander bewijs waarin staat dat u zorg ontvangt vanuit de Wmo, Jeugdwet, Wet langdurige Zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet.

    LET OP: Alleen uw naam, de datum van afgifte, de duur van de indicatie/beschikking en de betreffende wet mogen zichtbaar zijn. Het overige mag niet te lezen zijn.

Wie zorg ontvangt vraagt het mantelzorgcompliment zelf aan. Dus u doet dat voor uw mantelzorger. Dit kan ieder jaar tussen 1 augustus en 15 december.

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag ? U kunt bij de volgende organisaties terecht:

Het Mantelzorgcentrum

Voor Mekaar Oudorp

Voor Mekaar Daalmeer

WelzijnWonenPlus

WonenPlus

RCO de Hoofdzaak

MEE & de Wering