Mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning is een aparte woning voor degene voor wie u zorgt. Deze staat op het terrein van uw eigen huis. Zo kunt u makkelijker zorg geven en behoudt degene voor wie u zorgt een eigen plek.

De kosten van een mantelzorgwoning zijn afhankelijk van uw situatie.

Een mantelzorgwoning is bedoeld voor inwoners die hulp ontvangen via mantelzorg. Dit betekent dat iemand uit het netwerk voor hen zorgt. Bijvoorbeeld een familielid.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

– U heeft een mantelzorgrelatie. Als u twijfelt kan een zorgprofessional bepalen of er sprake is van een mantelzorgrelatie. Dit kan bijvoorbeeld een huisarts of verpleegkundige zijn. Die geeft dan een verklaring af.
– In de meeste gevallen is het plaatsen van een mantelzorgwoning vergunningsvrij. Dit hangt af van uw situatie.
– Er mogen maximaal 2 mensen uit hetzelfde huishouden wonen in een mantelzorgwoning.

U wilt een mantelzorgwoning. Op de website van het Mantelzorgcentrum leest u precies hoe dit werkt en wat u moet doen.

U kunt controleren of uw bouwplannen vergunningsvrij zijn bij het Omgevingsloket.

Als u een vergunning aan moet vragen, dan kan dat meteen via ditzelfde online loket.