Zorgfraude melden (Wmo en Jeugdwet)

Geld dat voor de zorg bedoeld is, hoort aan zorg besteed te worden. Dit gaat gelukkig heel vaak goed, maar niet altijd. Wij willen onze inwoners zo goed mogelijk helpen én fraude voorkomen. U kunt ons daarbij helpen.

Denkt u dat iemand onterecht hulp van de gemeente krijgt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet? Meld dit bij de Toezichthouders Rechtmatigheid Wmo & Jeugd.

U kunt zich bijvoorbeeld zorgen maken omdat iemand te weinig zorg krijgt of onregelmatig, terwijl dit wel (contractueel) afgesproken was. Of u heeft het idee dat er misbruik wordt gemaakt van zorg of voorzieningen.

Het kan gaan om hulp via een Persoonsgebonden Budget (PGB), maar ook om alle andere hulp van zorgverleners die een contract met de gemeente hebben.

U hoeft niet zelf de zorg te ontvangen om een melding te kunnen doen. Dit kan ook  voor een familielid, buurman, kennis of cliënt van u.

  • E-mail uw melding naar: toezichtwmojeugd@alkmaar.nl.
  • U ontvangt van ons een meldingsformulier dat u kunt invullen.
  • Zodra wij het ingevulde formulier van u terug hebben, nemen wij contact met u op over het vervolg van de melding. U ontvangt dus altijd bericht van ons.

Als u geen computer kunt of wilt gebruiken, kunt u ook een schriftelijke melding doen.

Stuur uw melding naar:

Gemeente Alkmaar
t.a.v. Toezichthouders Rechtmatigheid WMO en Jeugd
Postbus 53
1800 BC Alkmaar

Wij gaan vertrouwelijk om met uw melding.

Om uw informatie goed te kunnen beoordelen, is het soms handig als wij u nog wat extra vragen kunnen stellen. Daarom is het fijn als u uw contactgegevens invult.

Dit is niet verplicht, u mag de melding ook anoniem doen.