Een dorpsagenda voor uw dorp

Samen maken we een dorpsagenda voor uw dorp. De gemeente Alkmaar vindt het belangrijk om een goed beeld te hebben van wat er leeft in alle 13 dorpen van landelijk Alkmaar. Met elkaar gaan we aan de slag met wat voor uw dorp belangrijk is. Zo houden we de dorpen nu en in de toekomst aantrekkelijk om te leven.  

Uw ideeën zijn belangrijk

Voor ieder dorp wordt een dorpsagenda gemaakt. Een dorpsagenda laat zien welke dingen belangrijk zijn om het dorp een fijne plek te maken om te wonen en welke acties daarvoor nodig zijn. De agenda wordt gemaakt met ideeën of inbreng van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Samen kiezen we wat op de agenda komt en hoe we daar de komende jaren aan gaan werken. 

Met alle dorpen tegelijkertijd in gesprek lukt helaas niet. We zijn gestart met het maken van de dorpsagenda’s voor Graft, De Rijp en Grootschermer. Met de andere dorpen gaan we na de zomer in gesprek. In de tussentijd zijn we al wel bezig met het verwerken van alle informatie.  

Welke stappen doorlopen we?

We willen voor ieder dorp een volledige en concrete agenda maken. Per dorp kijken we welke werkvorm het beste aansluit bij het dorp. Om tot een dorpsagenda te komen doorlopen we in ieder geval de 4 onderstaande stappen. Hieronder staan de stappen beschreven.

Deze eerste stap hebben we met alle dorpen al doorlopen. In maart 2024 hebben inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden ons verteld wat belangrijk is om hun dorp levendig en fijn te houden. De antwoorden van de digitale vragenlijst laten zien welke acties volgens hen op de dorpsagenda moeten komen. De resultaten worden gedeeld en besproken tijdens bijeenkomsten met de bewoners. 

De uitkomsten van de vragenlijst nemen wij mee naar de eerste bijeenkomst. Tijdens deze ‘participatiemarkt’ praten we met u over de uitkomsten. We verdelen de belangrijkste punten in de thema’s: Veiligheid, Voorzieningen, Betrokkenheid inwoners en gemeente, Verkeer en Wonen. U geeft aan welke punten voor u het meest belangrijk zijn.

Van de eerste bijeenkomsten in Graft, De Rijp en Grootschermer zijn korte sfeerverslagen gemaakt. Meer informatie over de eerste bijeenkomsten vindt u op de dorpspagina’s van:

Meld u ook aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte gehouden te worden. De aanmeldlink vindt u onderaan deze pagina.

In deze derde stap doen wij een voorstel voor een dorpsagenda. We laten u dan zien waar we uw ideeën op de agenda hebben gezet en leggen uit waarom. Tijdens deze bijeenkomst horen we graag wat u van het voorstel vindt en hoe u met de gemeente wilt samenwerken. 

Na stap 3 passen wij het voorstel voor de dorpsagenda aan op basis van uw ideeën. Daarna willen wij met u aan de slag om de eerste acties van de dorpsagenda vorm te geven. Op welke manier, in welk tempo en wat dit betekent voor veranderingen in het dorp bepalen we samen met het dorp.

Wat is uw rol als betrokkene?

De dorpsagenda gaat over  wonen, werken en leven in uw dorp, nu en in de toekomst. Het gaat over wat goed gaat en wat we moeten behouden, maar ook over wat beter kan en waar we samen aan kunnen werken. Punten op de agenda komen van dorpsbewoners en andere betrokkenen. Uw ideeën vormen de basis. Door mee te praten en mee te denken heeft u invloed op de agenda van uw dorp.

Evaluatie Dorpsagenda Graft, De Rijp en Grootschermer

Hier volgen vragen voor een korte evaluatie voor de inwoners, ondernemers en belanghebbenden uit Graft, De Rijp en Grootschermer. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 3 minuten.
Heeft u de vragenlijst, die in maart naar alle dorpen is verstuurd, ingevuld?
Was u aanwezig bij de bijeenkomst over het voorstel voor de dorpsagenda??
Was u aanwezig bij de participatiemarkt in uw dorp?
Ik heb mijn ideeën en aandachtspunten voor het dorp makkelijk duidelijk kunnen maken.
Ik voelde mij uitgenodigd om bij te dragen aan de dorpsagenda.
Een volgende keer zal ik weer mijn ideeën voor de dorpsagenda bij de gemeente Alkmaar inbrengen.
Ik ben tevreden over de manier waarop de voorstel voor de dorpsagenda tot stand is gekomen.
De gemeente Alkmaar heeft zich actief ingezet om alle belanghebbenden bij de dorpsagenda te betrekken.
Het is duidelijk waarom de gemeente Alkmaar bepaalde inbreng wel of niet heeft opgenomen in het voorstel van de dorpsagenda.
Met het voorstel voor de dorpsagenda speelt de gemeente Alkmaar beter in op wat er leeft in mijn dorp.
Hierboven kunt u uitleggen waarom u dat wel of niet zou willen.
Ik woon in:
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Contact

Heeft u vragen? Mail naar dorpen@alkmaar.nl of bel met 14072. U kunt vragen naar Thea Noordeloos (programmamanager) of Kim Gaasbeek Janzen (Community Manager) 

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de dorpsagenda’s? Meld u dan nu aan voor de nieuwsbrief!

;