Kunst in de openbare ruimte

Kunst op straat, in het park, op gebouwen, zijn een belangrijk element voor een leefbare stad. Alkmaar heeft meer dan 120 kunstwerken in de openbare ruimte. De collectie is vanaf 1954 opgebouwd, bijna geheel met de zogenoemde percentageregeling, die nog steeds onafgebroken wordt toegepast.

Bekijk alle kunstwerken in onze catalogus: alkmaar.kunstwacht.nl.

Om kunst in de openbare ruimte te stimuleren is de Percentageregeling Alkmaar Kunst in de Openbare Ruimte (PAKOR) van toepassing op bouwprojecten waarvan de gemeente Alkmaar opdrachtgever is. Hierdoor wordt maximaal 1% van de bouwsom beschikbaar voor een beeldend kunstwerk dat in de openbare ruimte zichtbaar is.

Bij de invulling van beeldend kunst laat de gemeente zich adviseren door de Werkgroep Kunst in de Openbare Ruimte. De werkgroep bestaat uit de volgende drie professionele beeldende kunstenaars. Zij vormen een kunstcommissie met betrokkenen. Ook omwonenden worden benaderd voor een reactie.

  • Anna van Breest Smallenburg
  • Arjanne van der Spek
  • Frits Nolte