Terug naar de vorige pagina

Anjo van de Ven

Wethouder, 2e locoburgemeester - OPA

Portefeuilleverdeling

 • Ruimtelijke Ordening, Vastgoed, Grondzaken
 • Cultuur, erfgoed (incl. kaasmarkt)
 • Open overheid
 • Buurtgericht samenwerken
 • Welzijn en algemene voorzieningen WMO
 • Groen in de stad

Openbaar register

Nevenfuncties

 • Afgevaardigde Alkmaar Duurzaam Vastgoed B.V.
 • Lid bestuur Stichting Religiegeschiedenis Noord-Kennemerland (niet ambtsgebonden)
 • Plv. lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
 • Plv. lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Cocensus
 • Plv. lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Zaffier (vervanger wethouder Schouten)

Geschenkenregister

Bekijk de pagina Geschenkenregister.

Dienstreizen buitenland