Terug naar de vorige pagina

Arie Epskamp

Wethouder, 6e locoburgemeester - SPA

Geschenkenregister

Bekijk de pagina Geschenkenregister.

Dienstreizen buitenland

Portefeuille

  • Coördinatie Seniorenagenda
  • WMO maatwerk voorzieningen
  • Personeel en organisatie (inclusief HR)
  • Publiekszaken
  • Volksgezondheid

Nevenactiviteiten

  • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling GGD Noord-Holland
  • Plv. lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Halte Werk
  • Plv. lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht (vervanger van wethouder Te Beest)
  • Plv. lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Zaffier (vervanger van wethouder Te Beest)