Terug naar de vorige pagina

Christiaan Peetoom

Wethouder, 4e locoburgemeester - VVD

Portefeuilleverdeling

 • Mobiliteit en bereikbaarheid
 • Parkeren
 • Economie (stedelijk, inclusief bedrijventerreinen)
 • Afval en Milieu
 • Innovatie, kennisstad, Smart City
 • Sport (inclusief AZ)

Openbaar register

Nevenfuncties

 • Voorzitter gemeenschappelijke regeling vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Economie regio Alkmaar
 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst N-H Noord
 • Afgevaardigde Alkmaar Sport N.V.
 • Afgevaardigde Ontwikkelingsbedrijf Noordholland Noord N.V.
 • Scheidsrechter KNVB (niet ambtsgebonden, onkostenvergoeding)
 • Vrijwilliger Alcmaria Victrix
 • Plv. lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht (vervanger wethouder Nieuwenhuizen)

Geschenkenregister

Bekijk de pagina Geschenkenregister.

Dienstreizen buitenland

Bestemming:Parijs, Frankrijk
Begroot bedrag:€ 892,00
Doel van de reis:Informatie opdoen voor een nieuw te ontwikkelen zwembad in Alkmaar
Data:13 december 2023
Georganiseerd door:Gemeente Alkmaar
Vervoer en reisklasse:Trein, tweede klasse
GezelschapWethouder Peetoom, Bestuursadviseur, Directeur Alkmaar Sport, Regievoerder Sport, projectleider Hoornse Vaart en een tweetal architecten (één architect is met de trein meegereisd, andere verbleef in Parijs