Terug naar de vorige pagina

Christiaan Peetoom

Wethouder, 4e locoburgemeester - VVD

Portefeuilleverdeling

  • Mobiliteit en bereikbaarheid
  • Parkeren
  • Economie (stedelijk, inclusief bedrijventerreinen)
  • Afval en Milieu
  • Innovatie, kennisstad, Smart City
  • Sport (inclusief AZ)

Openbaar register

Nevenfuncties

Geschenkenregister

Bekijk de pagina Geschenkenregister.

Dienstreizen buitenland