Terug naar de vorige pagina

Jasper Nieuwenhuizen

Wethouder, 3e locoburgemeester - BAS

Portefeuilleverdeling

 • Wonen
 • Openbare ruimte
 • Onderwijs
 • Jeugd en jeugdzorg
 • Communicatie en mediabeleid
 • Recreatie(gebieden)
 • Dierenwelzijn

Openbaar register

Nevenfuncties

 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht
 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
 • Afgevaardigde Stadswerk 072 N.V.
 • Eigenaar Tangram Consultancy (niet ambtsgebonden, bezoldigd)
 • Penningmeester vereniging het Stille Strand/Loods aan Zee (niet ambtsgebonden)
 • Vrijwilliger Protestantse gemeente Sint Pancras (niet ambtsgebonden)
 • Begeleider opdrachten studenten Hogeschool Inholland (niet ambtsgebonden)
 • Plv. lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar
 • Plv. lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst N-H Noord

Geschenkenregister

Bekijk de pagina Geschenkenregister.

Dienstreizen buitenland