Terug naar de vorige pagina

Robert te Beest

Wethouder, 5e locoburgemeester - CDA

Portefeuille

 • Wethouder Dorpen en landelijk gebied
 • » agrarische economie
 • » dorpenvisie
 • » dorpsgericht werken
 • Toerisme, citymarketing, evenementenbeleid
 • Armoedebeleid en schuldhulpverlening
 • Participatiewet
 • Regionale samenwerking

Openbaar register

Nevenfuncties

 • Voorzitter dagelijks en algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Zaffier
 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht
 • Voorzitter bestuur Stichting Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid N-H Noord
 • Deelnemer MAC/MRA
 • Lid VNG commissie RPA
 • Plv. lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
 • Plv. lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling GGD Noord-Holland

Geschenkenregister

Bekijk de pagina Geschenkenregister.

Dienstreizen buitenland