Omgevingsvisie Alkmaar

Waar gaan we nog bouwen, wat gebeurt er met de openbare ruimte, hoe stimuleren we een gezonde leefomgeving, kortom hoe ziet gemeente Alkmaar er in de toekomst uit? Dat staat allemaal beschreven in de Omgevingsvisie Alkmaar 2040.
Op een verhalende manier wordt hierin geschetst hoe Alkmaar er over zo’n 20 jaar uit zou kunnen zien. Hiervoor is veel inspanning nodig. Inspanning van de gemeente, maar ook van haar inwoners, ondernemers, organisaties en partners.

Wat staat in de Omgevingsvisie Alkmaar 2040?

In de Omgevingsvisie Alkmaar 2040 staat dat Alkmaar en de regio Alkmaar een verbinding vormt tussen de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland-Noord (NHN). Daarbij heeft Alkmaar een aanvullend programma op de MRA (toerisme, recreatie, wonen en bedrijventerreinen) en heeft de regio NHN veel winkels, onderwijs, sport- en zorginstellingen en werkgelegenheid. Door de samenwerking met de buurgemeente bouwt Alkmaar aan een sterke regio.

In de Omgevingsvisie Alkmaar 2040 staan drie ambities:

  1. Kanaalzone Alkmaar “Hoera, wij hebben een kanaal!” – Het Noordhollandsch Kanaal doorsnijdt de stad, maar heeft de kans om in de toekomst de verbinder in de stad te worden. De plek waar wonen, werken en recreëren samenkomen. Hier kan het stadsdeel van de 21ste eeuw ontstaan.
  2. Compacte stad Alkmaar – Niet langer breidt de stad Alkmaar zich uit naar het landelijk gebied, maar juist binnen de bestaande stadsgrenzen. Bij het verdichten van de stad wordt bijgedragen aan het verbeteren van de kwaliteit. Aandachtspunten zijn een duurzame en klimaatbestendige stad waarin iedereen gezond kan leven.
  3. Toekomstbestendig en innovatief landelijk gebied – Naast behoud van het landschap en haar karakteristieken is verandering in de landbouw mogelijk. Schaalvergroting in de agrarische sector gaat samen met het meer toegankelijk maken van het gebied door het toevoegen van recreatieve routes en ontwikkeling van dorpen met behoud van de oorspronkelijke structuur.