Beleid voor kleine windturbines

De gemeente Alkmaar heeft een beleidskader voor kleine windturbines, zoals voor boerderijmolens en dakturbines. Op deze pagina vindt u het beleidskader en meer informatie over dit onderwerp. Ook leest u meer over het indienen van een aanvraag voor een kleine windturbine.

In het beleidskader staan regels voor het bouwen van kleine windturbines. Hiermee kunnen boerderijmolens bij agrarische bedrijven in landelijk gebied en mini- en dakturbines bij bedrijventerreinen gebouwd worden. Het beleid geeft duidelijkheid of er een windturbine gebouwd mag worden, terwijl het landschap en de kwetsbare natuur worden beschermd.

Het beleidskader is het antwoord op de terechte vraag van agrariërs naar windturbines, maar ook de terechte zorgen van anderen tot het mogelijk kapot maken van landschap en natuur. Wij kunnen uw aanvragen goedkeuren als uw plan voor het bouwen van een kleine windturbine past binnen de regels van ons beleid.

Ontwikkeling beleidskader

Voor de ontwikkeling van het beleidskader kleine windturbines zijn diverse stappen door de gemeente gezet. In juli 2023 is het concept beleidskader openbaar gemaakt voor participatie door inwoners en andere organisaties. Er is een digitale peiling gehouden en er zijn bijeenkomsten georganiseerd. Er zijn ook digitale reacties ontvangen. 

De uitkomsten, resultaten en terugkoppeling van het participatieproces zijn in het participatieverslag verwerkt. Er zijn veel waardevolle reacties ontvangen. Het beleidskader is ook naar aanleiding van de ontvangen reacties op een aantal punten aangepast. Er is positief op dit proces gereageerd. Daarna is het beleidskader voor 6 weken ter inzage gegaan voor inspraak. Op 18 april 2024 is het beleidskader door de gemeenteraad vastgesteld. Deze documenten volgen op korte termijn.

Aanvragen voor een kleine windturbine

Bent u van plan om een kleine windturbine te bouwen? Dan heeft u daar een omgevingsvergunning voor nodig. Als u wilt weten of een kleine windturbine op een bepaalde plek mogelijk is, kunt u het beste eerst een vooroverleg/principeverzoek aanvragen volgens de Omgevingswet. Dit doet u via het Omgevingsloket. U dient uw aanvraag in als conceptverzoek. U kiest bij stap 7 ‘Verzoeken indienen’. Met deze optie wordt gecontroleerd of u de juiste informatie heeft ingevuld voordat u het verzoek definitief indient. Zo voorkomt u onnodige vertraging in de behandeling van het definitieve verzoek.

U doet de uiteindelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor een bouwtechnische activiteit en een omgevingsplanactiviteit in het Omgevingsloket.

Participatie met de omgeving

De gemeente vindt het belangrijk als u de omgeving betrekt bij uw plannen. Belangrijke uitzichten voor omwonenden blijven vrij. Er wordt verkend of direct omwonenden of anderen eventueel last hebben van een windturbine. Als het kan is er bij voorkeur gezamenlijke planontwikkeling voor de plaatsing van windturbines.

De initiatiefnemer gaat, voorafgaand aan de aanvraag om een omgevingsvergunning, met de direct omwonenden in gesprek over het plaatsen van de windturbine. Bij direct omwonenden gaat het in ieder geval om iedereen die direct grenst aan de projectlocatie, binnen een straal van één kilometer woont of gevestigd is met zicht op de locatie en eventuele gevolgen (zowel positief als negatief) direct kan ervaren.

Er volgt overleg op het niveau van raadplegen met direct omwonenden over het plaatsen en inpassen van de kleine windturbine. Van dit gesprek levert de initiatiefnemer een participatieverslag aan bij de gemeente.

Lees meer over participatie bij ruimtelijke initiatieven.

Ik heb een vraag, wat nu?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier:

Als u ons wilt bellen over dit onderwerp dan kan dat.

Wij zijn bereikbaar op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en op dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur.

Ons telefoonnummer is 14072.