Persberichten

Hieronder vindt u de persberichten van de gemeente Alkmaar. Heeft u persvragen, bel de perstelefoon: (072) 548 9555.

Terug van weggeweest: de Alkmaar Pride

ine edities door Covid-19 gaan dit jaar weer de trossen los! Vanaf morgen 21 mei tot en met 29 mei staat Alkmaar in het teken van de Alkmaar Pride. Met in de middag van de 28ste het gebruikelijke hoogtepunt de grachtenparade.

AH Oudorp Super SuperMarkt: “We willen graag iets teruggeven aan Oudorp”

Albert Heijn Oudorp behaalde dit jaar wederom het Super Supermarkt Keurmerk (SSK). Dat houdt in dat Robin de Goede, Mariska Bruin en Robert van der Voort zich al sinds 2018 met succes inzetten voor de leefbaarheid in en rondom hun winkel, die zich met name richt op de inwoners van Oudorp. Op allerlei manieren geven zij deze AH een Oudorps gezicht.

Jaarrekening gemeente Alkmaar sluit 2021 positief af

De jaarrekening van de gemeente Alkmaar over 2021 laat een positief resultaat zien van € 24 miljoen. Bij alle beperkingen die Nederland in 2021 kende vanwege de coronapandemie zijn in Alkmaar op veel beleidsterreinen toch flinke stappen gezet, zoals op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid, verduurzaming en klimaat.

Inwoners verrast met Vergroenactie

Maar liefst 451 bewoners deden mee aan de Vergroenactie. De gemeente verraste 25 winnaars met een inheemse Vergroenmix vol kleurrijke zomerbloembollen. Het resultaat is een bloeiende gemeente Alkmaar!

Oud-burgemeester Bruinooge opent de kaasmarkt

Piet Bruinooge luidt op vrijdag 13 mei 2022 precies om 10.00 uur de bel, hét teken dat de markt geheel volgens traditie kan beginnen. Hij doet dit op uitnodiging van het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar. Voorafgaand aan het bezoek aan de kaasmarkt ontvangt burgemeester Anja Schouten de oud-burgemeester en zijn vrouw Elly.

Koninklijke Onderscheiding voor de heer R. (Rob) Kossen

Op dinsdag 10 mei 2022 ontving de heer R. Kossen een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Anja Schouten. De heer Kossen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Anja Schouten verraste hem tijdens de algemene ledenvergadering van de 8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet in het Fallon Hotel. Tijdens deze vergadering nam de heer Kossen afscheid van de vereniging.

Poffertjeskraamhouder opent de Kaasmarkt

Poffertjeskraamhouder Tinus Beekvelt luidt op vrijdag 6 mei om 10.00 uur de bel, hét teken dat de Alkmaarse Kaasmarkt geheel volgens traditie kan beginnen. Beekvelt verkoopt al ruim 55 jaar poffertjes, waarvan zeker de laatste veertig jaar in Alkmaar. Zijn kraam op het Canadaplein is bekend in de wijde omtrek. De markante poffertjeskoopman stopt op 72 jarige leeftijd met zijn werkzaamheden. Op uitnodiging van wethouder Elly Konijn-Vermaas (portefeuillehouder kermis) luidt Beekvelt straks de bel.

Gemeenten en Woonwaard slaan handen ineen voor beheer regionaal wooncentrum Picassolaan

Afgelopen week sloten de gemeenten Alkmaar en Castricum en woningcorporatie Woonwaard een overeenkomst voor het beheer van het regionaal wooncentrum, de voormalige Vluchthoef, aan de Picassolaan in Alkmaar.

Upcyclebicycle in de prijzen; recyclen is niet de oplossing, het voorkomen van afval wèl!

Het Alkmaarse project Stoere Afvalproducten #upcyclebicycle is in januari de provinciale winnaar geworden van de Kern met Pit-buurtprojecten. Ruim 100 projecten werden deze dag gepresenteerd en elke provincie koos 1 project tot trofeewinnaar. De jury vond het Alkmaarse project Upcyclebicycle een prachtig initiatief, met alle ingrediënten van een echte Kern met Pit.

Restaurant De Beren vestigt zich op Olympiapark

In het Olympiapark, aan de westkant van Alkmaar, komt een nieuwe vestiging van horecaformule  De Beren. Vastgoedonderneming Haven Een heeft de kavel van de gemeente Alkmaar gekocht en verhuurt deze aan de horecaketen.

Verzetsheld Fritz Conijn in de aandacht

Op 4 mei wordt een informatiebord onthuld over de jong gestorven verzetsheld Fritz Conijn. Dit paneel is het sluitstuk van een verzetsheldenroute, die door de gemeente loopt. De route herinnert aan de mensen die om het leven kwamen door hun verzetswerk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Om 14.30 uur onthult burgemeester Anja Schouten het paneel, samen met Doekoe Bosscher, een familielid van Conijn. Het paneel komt te staan in de Fritz Conijnlaan.

AZ icoon Kees Kist opent de kaasmarkt

AZ icoon Kees Kist luidt op vrijdag 29 april om 10.00 uur de bel, hét teken dat de Alkmaarse Kaasmarkt geheel volgens traditie kan beginnen. De heer Kees Kist doet dit op uitnodiging van het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar. Voorafgaand aan het bezoek aan de kaasmarkt ontvangt de kaaswethouder Pieter Dijkman de heren Kees Kist, Robert Eenhoorn en Gerrit Valk namens AZ…

Lintjesregen 2022: 10 Koninklijke Onderscheidingen in gemeente Alkmaar

Dit jaar zijn 10 inwoners van de gemeente Alkmaar geëerd met een Koninklijke Onderscheiding ter gelegenheid van de jaarlijkse lintjesregen. Burgemeester Anja Schouten reikte dinsdagochtend zeven Koninklijke Onderscheidingen uit. Eén inwoner van Alkmaar ontving zijn Koninklijke Onderscheiding in Groningen uit handen van burgemeester K. Schuiling van Groningen. Twee decorandi konden helaas niet bij de uitreiking aanwezig zijn vanwege privé-omstandigheden. Zij ontvangen hun lintje op een later moment.

Bloeiende bollen kleuren Bolwerk en Victoriepark

n de parken Bolwerk en Victoriepark, gelegen rond de binnenstad van Alkmaar, geven bloeiende bloemperken volop kleur aan het voorjaar. De bloeiende bollen en het fris ontluikende groen van bomen en struiken, maken een lentebezoek aan deze prachtige historische wandelparken zeer de moeite waard.

Herdenken en Vieren in Alkmaar, Oudorp, Stompetoren en De Rijp

Op woensdag 4 mei vinden in de gemeente Alkmaar vier verschillende herdenkingsbijeenkomsten plaats. Op donderdag 5 mei is er in Cultuurpark De Hout het jaarlijkse Bevrijdingsfestival met het ontsteken van het Bevrijdingsvuur. Herdenken op 4 mei Op 4 mei herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord…

Help historisch Alkmaar duurzaam vorm te geven

POCITYF start een proefproject waarin iedereen zijn oplossingen, ideeën of wensen kan delen voor een duurzame binnenstad van Alkmaar. Denk aan oplossingen voor energie besparen, duurzame energie opwekken, duurzaam vervoer en oplossingen om historische gebouwen van het gas af te halen.

Jubilaris Ron Westra opent kaasmarkt

50 jaar bij het Kaasdragersgilde Kaasdrager Ron Westra luidt op vrijdag 22 april precies om 10.00 uur de bel, hét teken dat de markt geheel volgens traditie kan beginnen. Hij doet dit op uitnodiging van het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar. Voorafgaand aan het bezoek aan de kaasmarkt ontvangt wethouder Robert te Beest de jubilerende kaasdrager Ron Westra en zijn gezelschap. Ron WestraDe…

GroenLinks heeft Pieter Kos bereid gevonden nieuwe verkenning te starten

Persbericht over de verkenning namens GroenLinks Pieter Kos gaat de nieuwe verkenningen opstarten namens GroenLinks. Kos is sinds 2014 wethouder in Den Helder, daarvoor was hij 8 jaar lid van de Leidse gemeenteraad. Kos kent de regio (bestuurlijk) goed, onder andere door zijn voorzitterschap van de GGD.

HUB Alkmaar ingezet voor kortstondige opvang Ter Apel

In de HUB Alkmaar worden de komende zeven dagen 150 mensen uit Ter Apel opgevangen. Dit op aanvraag van staatsecretaris Van der Burg van het ministerie Justitie en Veiligheid. Reden voor dit verzoek is de acute situatie in Ter Apel, waar aan ruim 300 mensen géén onderkomen geboden kan worden. Verwacht wordt dat in de loop van volgende week en begin mei grootschaliger opvang beschikbaar komt.

Verbeterpunten voor de ketenaanpak huiselijk geweld in Noord-Holland Noord

Om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van de keten huiselijk geweld en kindermishandeling in Noord-Holland Noord, is een reconstructie van 99 casussen uit 2019 uitgevoerd. Het onderzoek naar de ketenaanpak laat zien dat de aanpak beter had gemoeten. Naar aanleiding van het onderzoek zijn concrete aanbevelingen geformuleerd gericht op het versterken van de aanpak. De huidige acties die reeds zijn ingezet binnen de keten zijn in lijn met de aanbevelingen.

Cyso Group groeit en bloeit in Alkmaar

In gesprek met ondernemers uit Alkmaar schuift wethouder Elly Konijn deze keer aan tafel bij Cyso Group, en wel bij de oprichters en eigenaren Sven Visser en Tjebbe de Winter.

Meeuwen broedseizoen start weer: Wat te doen tegen meeuwenoverlast?

Ook dit jaar start de gemeente Alkmaar weer de campagne tegen meeuwenoverlast. In april begint het broedseizoen van de meeuwen, vanaf dat moment neemt de overlast voor inwoners, bedrijven en bezoekers weer toe. Het broedseizoen loopt tot en met augustus. Dit is de periode waarin de meeste overlast ervaren wordt door vervuiling op straat, geluidsoverlast en schijnaanvallen. Inwoners kunnen zelf een grote rol spelen in…

Gelijke Kansen – verdiepen wat werkt

Gemeente Alkmaar, schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs in de regio Alkmaar zetten in de periode 2021-2024 hun samenwerking voort met de Gelijke Kansen Alliantie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Doel van de samenwerking, die is vastgelegd in een Gelijke Kansen Agenda, is kansengelijkheid te bevorderen en talent maximaal te ontwikkelen.

Kaasmarkt geopend door medewerkers GGD

Medewerkers van de GGD Hollands Noorden zijn er bij als op vrijdag (15 april) precies om 10.00 uur de bel luidt, hét teken dat de markt geheel volgens traditie kan beginnen. Een van hen heeft zelfs de eer om de aanvangsbel te laten klinken. De GGD’ers zijn aanwezig op uitnodiging van het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar. Voorafgaand aan het bezoek aan de kaasmarkt ontvangt wethouder Elly Konijn-Vermaas de gasten.

Kick-off: vijf Alkmaarse horecaondernemers pakken voedselverspilling aan

Op 11 april 2022 was de succesvolle kick-off van het programma om voedselverspilling in Alkmaar aan te pakken. De restaurants Turfmarkt, Fonduerestaurant de Fransman, Brownies & DownieS Alkmaar, Grand Café de Kleine Waarheid en Grand Café Klunder krijgen de komende maanden begeleiding om voedselverspilling in hun bedrijf aan te pakken. Zodat ook andere horecaondernemers deze voorbeelden gaan volgen. Daarnaast voegen zij minimaal één duurzamer of…

Eindfase verkenning

Op basis van het advies van verkenner Ria Oosterop-van Leussen gaan D66, OPA, VVD en SPA aan de slag met een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Onderwerpen die hierin aan bod komen zijn gebaseerd op de door alle fracties ingebrachte thema’s tijdens de gespreksrondes met de verkenner. Deze vier partijen schrijven het concept met als doel een breder draagvlak te realiseren.

Feestelijke opening dorpshart Stompetoren

Op vrijdag 8 april is het nieuwe dorpshart van Stompetoren feestelijk geopend door burgemeester Anja Schouten. Zij deed dit door het knippen van een lint bij het entree van het dorpsplein. Daarna mochten inwoners Liset Plugboer, Mieke Verhagen en Jan Nat het kunstwerk ‘de  Lange Bank’ van Michiel Kluiters te onthullen. Het dorpsplein is het centrale middelpunt én sluitstuk van het nieuwe dorpshart. Sinds de…

Ere-insigne in goud voor Hans van Wijland

Op donderdag 31 maart verraste burgemeester Anja Schouten voormalig huisarts Hans van Wijland met het Ere-insigne in goud van de stad Alkmaar. Hij werd naar het stadhuis gelokt, onder het mom dat hij iets leuks ging doen voor zijn verjaardag. Een dubbele felicitatie dus!

Van der Valkhotel vestigt zich op Olympiapark

In het Olympiapark, aan de westkant van Alkmaar, komt een Van der Valkhotel. Dat zijn het familiebedrijf en de gemeente Alkmaar, die de kavels op Olympiapark verkoopt, overeengekomen.

Voortgang verkenning

D66 heeft de afgelopen twee weken oriënterende gesprekken gevoerd met alle in de gemeenteraad gekozen fracties.  D66 heeft OPA, GroenLinks, BAS, VVD en Leefbaar Alkmaar uitgenodigd om verder te verkennen. Het uitgangspunt is daarbij te komen tot een brede coalitie die kan rekenen op een zo groot mogelijk  draagvlak in de Alkmaarse samenleving. Er wordt gestreefd naar een concept-coalitieakkoord op hoofdlijnen. Het voornemen is om…

Gemeente per 1 april 2022 eigenaar van de Picassolaan 9 te Alkmaar

Gemeente Alkmaar wordt per 1 april eigenaar van het complex Picassolaan 9 te Alkmaar, de voormalige Vluchthoef. Tot eind 2023 wordt het complex gebruikt als tijdelijk wooncentrum voor de opvang van statushouders.

Maak kans op pakket zomerbloembollen!

Test uw kennis in de vergroenquiz en maak kans op 2 pakketten met een mix van inheemse zomerbloembollen. Hét seizoen van de bloemen, vlinders en bijen is weer begonnen. Wist u dat juist vlinders en bijen het niet altijd makkelijk hebben? Gemeente Alkmaar helpt om uw eigen tuin en die van een ander in bloei te zetten. De actie loopt de hele maand april.

Schot Groep, 90 jaar “Schot” in de zaak

Wethouder Pieter Dijkman ontmoet ondernemers uit Alkmaar om te horen hoe zij ondernemen tijdens de coronacrisis. Waar worstelen ze mee en met welke creatieve oplossingen bieden ze de crisis het hoofd? De wethouder schuift deze keer digitaal ‘aan tafel’ bij Gijs Schot, directeur-eigenaar van Schot Groep.

Doe Duurzaam bus komt naar u toe!

Vanaf woensdag 6 april reist de Doe Duurzaam bus weer door Alkmaar. Naast ‘energie besparen’ is er ook nu ook aandacht voor ‘Het niet weggooien van spullen’ en een groene tuin. Iedereen kan op zijn eigen manier energie en kosten besparen én vergroenen. Alle beetjes helpen. Samen bereiken wij een groot resultaat, namelijk: een duurzaam Alkmaar.

Bel van tweede kaasmarkt wordt geluid door nieuwe raad

Vanavond wordt de nieuwe raad geïnstalleerd, maar nu al staat er een belangrijke taak op de agenda. De raadsleden 2022-2026 zijn op 1 april namelijk uitgenodigd als gasten van de burgemeester op de kaasmarkt. Een van de raadsleden valt vrijdag de eer te beurt als belluider. Wie dat wordt blijft nog even een verrassing.

Raadsleden Van de Ven en Ursem Koninklijk onderscheiden bij afscheid van de raad

Anjo van de Ven en Ruud Ursem zijn onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Beide OPA-fractieleden ontvingen vanmiddag hun lintje tijdens de laatste raadsvergadering van de periode 2018-2022. Ursem was sinds 2010 raadslid, Van de Ven was sinds 1998 raadslid en was ook nog eens twee periodes wethouder. Beiden keren niet terug in de nieuwe raad.

Afspraken 8 October-viering vastgelegd

Voor deze langdurige en herkenbare traditie heeft de vereniging in 2016 zelfs de status Immaterieel Cultureel Erfgoed van Unesco gekregen. De gemeente ondersteunt de vereniging al van oudsher. De afspraken hierover zijn nu vastgelegd in een meerjarenconvenant, dat op dinsdag 29 maart werd ondertekend door wethouder Elly Konijn en Frits Westerkamp, voorzitter van de 8 October Vereeniging.

Krapte op bedrijventerreinenmarkt aanleiding tot vernieuwing regionale afspraken

De gemeenten Alkmaar, Dijk en Waard, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo stemmen in met nieuwe regionale afspraken om ervoor te zorgen dat werklocaties in de regio toekomstbestendig blijven.

Evgeniy Levchenko en Victoria Koblenko luiden eerste kaasbel

De Kaasmarkt gaat weer van start. Na tweeënhalf jaar wordt op vrijdag 25 maart om 10:00 uur de kaasbel geluid als aftrap van het nieuwe seizoen. Daarmee wordt de 429 jaar oude traditie weer in ere hersteld. Deze keer zijn de eerste belluiders oud-profvoetballer Evgeniy (Lev) Levchenko en actrice Victoria Koblenko. Tijdens de eerste Kaasmarkt wordt dan ook stil gestaan bij de oorlog in Oekraïne.

Vredesboom Hiroshima geplant aan Kanaalkade

Woensdag 16 maart plantte burgemeester Anja Schouten een Vredesboom aan de Kanaalkade, hoek Molenbuurt. De boom is een zaailing van een boom die de atoomaanval op Hiroshima in 1945 overleefde. De gemeente Alkmaar kreeg het vredesboompje van Hortus Alkmaar.

Brouwerij Leeghwater is klaar voor de toekomst

Wethouder Pieter Dijkman ontmoet ondernemers uit Alkmaar om te horen hoe zij ondernemen tijdens de coronacrisis. Waar worstelen ze mee en met welke creatieve oplossingen bieden ze de crisis het hoofd? De wethouder schuift deze keer digitaal ‘aan tafel’ bij Hans Konijn, directeur-eigenaar en brouwer van brouwerij Leeghwater uit De Rijp.

Definitieve uitslag: D66 blijkt de grootste

Vandaag zijn alle processen-verbaal van alle stembureaus ingevoerd in de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). Via deze software, die door de Kiesraad aan gemeenten wordt geleverd, wordt de definitieve uitslag gegenereerd. Uit de uitkomst hiervan blijkt dat niet OPA, maar D66 de grootste partij is geworden. Het aantal zetels dat deze partijen heeft, blijft gelijk (beide 5).

Klimaatbestendige nieuwbouw in Alkmaar het nieuwe normaal

Gemeente Alkmaar tekent intentieovereenkomst Gemeente Alkmaar verwerkt klimaatbestendige eisen in beleid en plannen voor nieuwbouw. De klimaatbestendige eisen gaan droogte, wateroverlast en hitteoverlast tegen. De huidige grote bouwopgave kan zo op een klimaatverantwoorde manier worden uitgevoerd. Dat is nodig vanwege het veranderde klimaat. De intentieovereenkomst is samen getekend met de provincies Noord-Holland en Flevoland en gemeenten, waterschappen, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, groenondernemers en andere maatschappelijke partners uit…

Sportpaleis Alkmaar wordt doorstroomlocatie Oekraïense vluchtelingen

Het Sportpaleis Alkmaar wordt ingericht als doorstroomlocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Het streven is om de locatie vanaf 16 maart in gebruik te nemen. Op de locatie worden de Oekraïense vluchtelingen opgevangen voor maximaal 24 uur. Hier kan eerste opvang, eventuele medische zorg en registratie plaatsvinden. Vanuit de doorstroomlocatie wordt bepaald in welke gemeente de opvang voor langere tijd gaat plaatsvinden. DoorstroomlocatieIn de doorstroomlocatie in het…

Alkmaar krijgt meerjarige ontheffing in aanpak meeuwen

Gedeputeerde Staten NH – Omgevingsdienst Noord-Holland Noord geeft de gemeente Alkmaar een ontheffing voor de nestbehandeling bij essentiële overlast van de kleine mantelmeeuw, de zilvermeeuw en de stormmeeuw. De ontheffing is verleend tot en met 31 augustus 2026. Daarbij is de gemeente wel aan voorschriften en beperkingen gebonden. Deze ontheffing is verleend in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid en vindt plaats op…

Bouwwerkzaamheden project Overstaete van start

Op 11 maart bracht wethouder Elly Konijn-Vermaas samen met ontwikkelaar Hein Jong een bezoek aan de Kwakelkade voor het plan Overstaete. De omgevingsvergunning voor het eerste deel van het project Overstaete is verleend. De bouwwerkzaamheden voor de herontwikkeling Kwakelkade konden daarom van start gaan op maandag 14 maart.

Gemeenten en Dierenbescherming ondertekenen overeenkomsten voor dierenvervoer en -opvang

Op 11 maart ondertekende wethouder dierenwelzijn, Robert te Beest namens de gemeente Alkmaar de overeenkomsten voor dierenvervoer en – opvang. De overeenkomsten gaan over het vervoeren en opvangen van dieren door de Dierenbescherming. De overeenkomsten gelden vanaf 2022 voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.

Definitief ontwerp voor IKC Vroonermeer

De ontwerpfase van het Integraal Kindcentrum Vroonermeer aan de Damakker in de Vroonermeer is met goed resultaat afgerond.

Elgerweg 101 bestemd voor 24 uurszorg voor ouderen

Het college heeft besloten om de voormalige basisschool aan de Elgerweg 101 te bestemmen tot woonzorglocatie voor psychogeriatrische zorg. De behoefte aan deze vorm van wonen neemt komende jaren sterk toe.

Inzameling afval in Alkmaar definitief naar HVC vanaf 1 juni

Met de ondertekening deze week van de koopovereenkomst tussen Stadswerk072, gemeente Alkmaar en HVC gaat de inzameling van afval definitief naar HVC. Dit betekent dat per 1 juni de huis-aan-huis inzameling van afval niet meer gebeurt door Stadswerk072, maar door HVC.