Alkmaar Regenboogstad

De gemeente Alkmaar staat voor een inclusieve samenleving; een gemeente waar niemand wordt uitgesloten. Wij zijn er voor mensen van alle culturen, kleuren en geloven. Zwart en wit, gelovig en seculier, hetero- en homoseksueel, met of zonder beperking; wij nemen alle Alkmaarders serieus. Wij geloven in de kracht van diversiteit. De gemeente heeft een belangrijke rol om mensen onbevangen en respectvol te benaderen

Op verschillende manieren werkt de gemeente Alkmaar en partners aan vooruitgang op het gebied van diversiteit, inclusie en emancipatie. In de Alkmaarse Diversiteitsagenda 2018-2021 en het Regenboogmeerjarenplan 2019-2022 – De kracht van kleur – is dit verder uitgewerkt. De diversiteitsagenda richt zich momenteel op 4 speerpunten: arbeidsmarkt, onderwijs, sport en de buurt. Het regenboogmeerjarenplan is specifiek bedoeld om de acceptatie en emancipatie van LHBTI+ te verbeteren.

Wordt u of iemand in uw omgeving gediscrimineerd of ervaart u racisme? In Alkmaar kunt u dit melden bij Art. 1 NHN. Art.1 NHN is een onafhankelijk organisatie die u kan begeleiden bij het maken van uw melding. U kunt zelf kiezen of uw melding anoniem doet of niet.

  • Lesbische vrouwen: Een vrouw die zich aangetrokken voelt tot vrouwen.
  • Homoseksuele mannen: Een man die zich aangetrokken voelt tot mannen.
  • Biseksuelen: Een man of vrouw die zich aangetrokken kan voelen tot mannen en vrouwen.
  • Transgender personen: mensen die zich niet kunnen identificeren met het geslacht dat bij geboorte is vastgesteld.
  • Intersekse personen: worden geboren met geslachtskenmerken van zowel man als vrouw.
  • Queer: Mensen die hun seksuele voorkeur liever niet in een hokje plaatsen.
  • + de plus is voor alle andere mogelijke seksuele oriëntaties. Bekend of onbekend, bijvoorbeeld aseksueel, iemand die zich niet tot andere mensen aangetrokken voelt.

Art. 1 NHN
Gasthuisstraat 2, 1811 KC Alkmaar (in de bibliotheek)
Telefoon: (072) 515 44 00

COC Noord-Holland Noord
E-mail: info@cocnhn.nl
Correspondentieadres:
Gasthuisstraat 2, 1811 KC Alkmaar

Stichting Alkmaar Pride
Organiseren jaarlijks in de laatste week van Mei de Pride in Alkmaar.
Email: info@alkmaarpride.nl

GSA netwerk Noord-Holland Noord (Gender Sexuality Alliance)
Email: gsa@cocnhn.nl

Roze in Blauw Noord-Holland
E-mail: rozeinblauw.noord-holland@politie.nl
Telefoon: (088) 169 12 34

Landelijk
COC Nederland
Nieuwe Herengracht 49, 1011 RN Amsterdam
Telefoon: (020) 623 45 96

Gay & Lesbian Switchboard
Telefoon: (020) 623 65 65

Orpheus Hulpverlening

Roze 50 plus

Rijksoverheid

Landelijk Netwerk Biseksualiteit
Het grote Biforum
Telefoon: 06 23 72 98 93

Landelijk