Terugblik Alkmaar Ontzet 450 jaar

In 2023 vierden en herdachten we 450 jaar Alkmaar Ontzet. Een verhaal dat begint met de V van Vrijheid. We plaatsten het jubileumjaar in het perspectief van de ‘Geboorte van Nederland’ waar in 2022 ruim aandacht voor was. In het hele land herdachten we het jaar 1572 als keerpunt in onze geschiedenis. De start van een grote opstand in de Nederlanden, een strijd om vrijheid. Maar werkelijke vrijheid vraagt (ook) om verdraagzaamheid, verscheidenheid en verbondenheid. Waarden die essentieel bleken tijdens de langdurige strijd waarin ook burgers tegenover elkaar kwamen te staan. Zoals ook tijdens het Alkmaars Ontzet in 1573…

Het was dan ook een bewuste keuze om tijdens het jubileumjaar van het Alkmaars Ontzet juist deze vier begrippen centraal te stellen. Als herinnering aan het feit dat echte vrijheid meer vereist dan ideeën en moed. Om werkelijk vrij te zijn, moeten we ook oog hebben voor anderen en zorgdragen voor verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid.

We stelden ons ten doel om de verhalen en de geschiedenis uit het verleden te verbinden met de verhalen en de dilemma’s van vandaag. Met als een soort thermometer onze vier V’s: Vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid.

Bij Alkmaar begon dus de Victorie, en dat wordt nog elk jaar op 8 oktober en in de week daaraan voorafgaand groots gevierd. In 2023 was dit precies 450 jaar geleden, wat resulteerde in een jubileum- en herdenkingsjaar vol activiteiten door de hele gemeente. Het programma moest aantrekkelijk zijn voor een breed publiek, met speciale aandacht voor kinderen, jongeren, wijken en dorpen.

Door te herdenken is de nuance in de geschiedenis belicht: door de creatieve en culturele uitwerkingen van diverse evenementen heeft het verhaal dat we allemaal al kennen nieuwe invalshoeken gekregen: over de rol van vrouwen en kinderen in de strijd, over de prijs die betaald werd door dorpen rondom Alkmaar. Er was oog voor het andere verhaal; onze gezamenlijke historie heeft meer diepgang gekregen.

In het licht van de vier V’s zijn vragen aan de orde gesteld als is de vrijheid van de één misschien een beperking in de vrijheid van anderen? Hoe was dat toen en hoe is het nu? Tijdens de verschillende activiteiten zijn meerdere perspectieven belicht binnen hetzelfde verhaal, om het dilemma voelbaar en tastbaar te maken, ook voor nu. Hoe was het destijds écht in Alkmaar? En is daar een link met wat er nu gebeurt? We maakten de vertaalslag naar vandaag en morgen en wat dit betekent voor de inwoners van Alkmaar.

Terugkijkend op dit jaar kunnen we constateren dat dit speciale jaar een grote impact had. Maar liefst 210.000 bezoekers namen deel aan meer dan 175(!) activiteiten, zoals (poppen)theatervoorstellingen, klassieke- en popmuziekevenementen, fotoprojecten, lezingen, spelen voor prikkelgevoelige kinderen, kooksessies met migranten, etc, etc, Een divers, toegankelijk en inclusief programma voor en door Alkmaarders!

Wilt u meer lezen over Alkmaar Ontzet 450 jaar? Lees dan onze speciale terugblik.

Op www.geboortevannederland.nl vindt u meer informatie over het jaar 1572, een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog in Nederland.