Referendum over vuurwerkverbod

Op 6 juni 2024 is de Europees Parlementsverkiezing. In de gemeente Alkmaar kunt u dan ook stemmen voor of tegen een algemeen vuurwerkverbod. De gemeenteraad heeft hiervoor een referendum uitgeschreven. 

Het referendum gaat over een algemeen vuurwerkverbod voor de gemeente Alkmaar.
De stelling op het stembiljet voor het referendum is:

“Besloten wordt tot het instellen van een algemeen vuurwerkverbod in de gemeente Alkmaar.”

U kunt op het stembiljet “VOOR” of “TEGEN” aanvinken.

Bij een vuurwerkverbod mogen particulieren geen consumentenvuurwerk (categorie F2) afsteken. Professionele vuurwerkshows vallen niet onder het verbod en blijven mogelijk.

Vuurwerk is onderverdeeld in de volgende categorieën:

  • F1: fop- en schertsvuurwerk (zoals sterretjes, ijsfonteinen, knalerwten en trekrotjes), dat het hele jaar mag worden verkocht.
  • F2: consumentenvuurwerk (zoals compounds en fonteinen), te koop vanaf drie dagen voor Oudjaar (31 december)
  • F3 en F4: vuurwerk dat alleen door professionele bedrijven mag worden afgestoken.

De Rijksoverheid gaat over de verkoop en het bezitten van consumentenvuurwerk. Het referendum gaat dan ook niet over de verkoop en het bezitten van consumentenvuurwerk maar over het afsteken van vuurwerk.

Nee, het is een raadgevend referendum. De uitslag is een advies aan de gemeenteraad.

Als de gemeenteraad het advies van de kiezers overneemt, dan komt er een algemeen vuurwerkverbod. De gemeenteraad moet het verbod dan opnemen in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)

Dan blijft het zoals het nu is. Het college kan dan nog steeds vuurwerkvrije zones aanwijzen. Zoals de afgelopen jaren voor de historische binnenstad.

De burgemeester maakt zo snel mogelijk de voorlopige uitslag bekend. Dat is waarschijnlijk al op 6 juni rond middernacht.

Het Centraal Stembureau van de gemeente stelt op 19 juni de uitslag definitief vast. De gemeenteraad vergadert op 15 juli over de uitkomst en bepaalt dan wat ze er mee doet.