Terug naar het overzicht

Alkmaar gaat statushouders van Castricum huisvesten

De Castricumse statushouders aan de Picassolaan vertrekken niet per 1 april 2024. Zij kunnen niet vertrekken omdat, tegen de afspraken in, er geen definitieve huisvesting voor deze mensen beschikbaar is gesteld door de gemeente Castricum. De gemeente Alkmaar heeft nu besloten deze groep mensen huisvesting in Alkmaar te bieden op een manier die niet ten koste gaat van de kansen van Alkmaarse woningzoekenden. De statushouders en omwonenden zijn hierover donderdag geïnformeerd.

De gemeenten Alkmaar en Castricum hebben twee jaar geleden afgesproken dat Alkmaar, tot 1 april 2024, een aantal Castricumse statushouders op zou vangen in het Tijdelijk Wooncentrum aan de Picassolaan in Alkmaar. Vanaf 1 april zou de gemeente Castricum de statushouders in Castricum huisvesten. Nu dat niet is gebeurd, en om te voorkomen dat deze mensen op straat zouden belanden, heeft het college van B&W naar een oplossing gezocht die recht doet aan omwonenden, statushouders en andere inwoners van de gemeente Alkmaar.

Dat betekent dat de gemeente voor de statushouders die nu nog in het Wooncentrum Picassolaan wonen zo snel mogelijk andere, al dan niet tijdelijke, woonruimte gaat zoeken. Om dit mogelijk te maken gaat het college de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening verzoeken om de Castricumse statushouders op te nemen in de taakstelling van de gemeente Alkmaar.

Op deze manier gaat de huisvesting statushouders niet ten koste van de kansen op de woningmarkt voor inwoners van Alkmaar. Ook wil het college niet dat Alkmaar hierdoor extra statushouders gaat opvangen en dat dit veel extra kosten met zich meebrengt.

Voor meer informatie Alkmaar zal statushouders van Castricum huisvesten – Gemeente Alkmaar