Terug naar het overzicht

Alkmaar komt ondanks corona met sluitende begroting 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting voor 2021 gepresenteerd. Door het coronavirus was het sluitend krijgen van de begrotingen een moeilijkere opdracht dan vorige jaren.

Wethouder Financiën Pieter Dijkman:

De gemeentefinanciën staan al jaren onder druk door het sociaal domein. Daar komt nu de coronapandemie nog eens bij. Die vraagt om snel beheersmaatregelen te treffen om culturele, sport- en maatschappelijke voorzieningen in stand te houden. En ook om belastingmaatregelen om lokale horecaondernemers en hoteliers in deze zware tijden tijdelijk te ondersteunen.

Coronapandemie

De coronapandemie houdt de wereld in haar greep. De gemeenteraad van Alkmaar heeft dit jaar een noodkrediet en een Stimuleringsfonds ingesteld. Uit het noodkrediet zijn maatregelen getroffen om sport, cultuur en andere voorzieningen in deze tijd extra te ondersteunen. Ook voor lokale ondernemers als horeca en hoteliers zijn maatregelen uit het noodkrediet getroffen. Alles is er op gericht om als gemeente goed uit deze pandemie te komen.

Alkmaars Kanaal

Onder de vlag ‘Alkmaars Kanaal’ zijn langs het Noordhollandsch Kanaal 5 gebieden aangewezen voor woningbouw. Hier worden in de komende jaren 15.000 woningen gebouwd. In gebieden als Overdie, Overstad en Viaanse Molen zetten we komend jaar al goede stappen in het bouwen van duurzame woningen voor onze inwoners. Vanuit het Rijk is Alkmaar inmiddels 6 miljoen euro toegezegd om de plannen mogelijk te maken.

Lokale economie

Naast woningbouw is de economie een belangrijk thema. Wethouder Financiën Pieter Dijkman:

In een tijd waarin online winkelen een grote vlucht neemt, investeren we veel in de kwaliteit van de binnenstad. Toerisme, horeca en lokale ondernemers vormen een belangrijke impuls voor de lokale economie. Om aantrekkelijk te blijven voor haar inwoners, toeristen en bezoekers investeren wij daarom veel in onze stad, door het aantrekken van evenementen, uiteraard rekening houdend met de coronamaatregelen.

Sociaal Domein

De kosten van het sociaal domein (zoals WMO en jeugdhulp) leggen al vele jaren een grote druk op het gemeentelijk huishoudboekje. In deze begroting zijn beheersmaatregelen genomen om tot kostenbesparing te komen. Verder zijn aanvullende maatregelen ontwikkeld die volgend jaar met de gemeenteraad besproken worden.

Lage gemeentelijke lasten

Wethouder Financiën Pieter Dijkman:

Het opstellen van een begroting is elk jaar een grote puzzel. Dit jaar was deze extra moeilijk. Toch zijn wij er in geslaagd doelstelling als klimaatbeleid, energietransitie en woningbouw uit te voeren. Tegelijkertijd weten wij onze gemeentelijke voorzieningen op niveau te houden en blijven de gemeentelijke lasten in Alkmaar laag voor onze inwoners en onze ondernemers.