Terug naar het overzicht

Alkmaar vraagt mee te denken over kerkenvraagstuk

Veel kerken in ons land worden bedreigd met sluiting. Daarom wordt in diverse gemeentes een kerkenvisie opgesteld. Ook in Alkmaar wordt aan een toekomstvisie gewerkt. Dit gebeurt in samenspraak met de kerkeigenaren.

Christian Braak, wethouder cultuur en erfgoed:

De gemeente wil zorgvuldig omgaan met onze kerken om ze te behouden voor de toekomst, net als al ons mooie erfgoed in Alkmaar. Kerken hebben behalve de erfgoedfunctie ook een emotionele waarde voor veel bewoners. Hier willen we het gesprek over aangaan, om de waarde van de kerken te bewaren op manieren die passen bij de tijd en bij Alkmaar.

Rapport met een blik in de toekomst

Alkmaar telde ooit 80 kerken waarvan er 16 in de loop van de tijd zijn verdwenen. Van alle 64 religieuze gebouwen die de gemeente Alkmaar nu kent, zijn de gegevens verzameld. Gegevens als de ligging, het bouwjaar, de geloofsrichting, de beschermde status en het huidige gebruik. Van deze gebouwen zijn er 40 aan hun uiterlijk herkenbaar als kerk en hier zijn ook van binnen de kerkruimte bewaard gebleven. Daarom zijn deze kerken nader bekeken, op bijvoorbeeld de cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteit. Een aantal kerken deed mee aan een duurzaamheidsonderzoek. Het rapport werpt ook een eerste blik vooruit. Hoe is het beeld over 15 jaar? Daarnaast zijn de zwakke en sterke punten op rij gezet en de kansen die daaruit voortkomen. Bekijk het rapport.

Gespreksrondes van start

Wat komt er in de kerkenvisie te staan? Nu het rapport er ligt, gaan de kerkeigenaren hierover met elkaar in gesprek. De toekomst treft niet alleen de gebouweigenaren. Velen voelen zich verbonden met kerken. Dat kan zijn voor het geloof, voor een bezoek aan een concert, voor een cursus of als buurtbewoner. Daarom krijgen onder andere maatschappelijke instanties en instellingen voor cultuur en erfgoed binnenkort een uitnodiging om mee te praten. Later in het jaar krijgen alle inwoners van de gemeente Alkmaar gelegenheid om hun mening te geven. Inwoners kunnen ook nu al hun stem laten horen. Dit kan eenvoudig met het invullen van een korte vragenlijst. De vragenlijst is straks verkrijgbaar bij buurthuizen, bibliotheken en de kerken. Maar deze is ook online in te vullen via: https://www.erfgoedalkmaar.nl/kerkenvisie/