Terug naar het overzicht

Begroting 2022; Alkmaar investeert volop in de gemeente

Alkmaar blijft doorgaan op de ingeslagen weg en met de uitvoering van het coalitie-akkoord ‘Alkmaar aan zet’. Het college blijft zich daarmee inzetten voor de stad, de dorpen en alle inwoners. Aan de gemeenteraad wordt een sluitende programmabegroting aangeboden met ook nog budgettaire ruimte voor de volgende raadsperiode.

Alkmaars Kanaal

Voor ons blijft het coalitieakkoord ‘Alkmaar aan zet’ de goede koers. De thema’s uit dit akkoord van vitaliteit, bedrijvigheid, leefbaarheid en duurzaamheid blijven ons verbinden. Daarom heeft woningbouw ook onze topprioriteit. De nood is hoog. Vandaar onze ambitie om 15.000 duurzame woningen te realiseren langs het Noordhollandsch Kanaal”, aldus wethouder financiën, Pieter Dijkman

wethouder financiën Pieter Dijkman

Corona

Tijdens de coronapandemie heeft de rijksoverheid tijdelijke overbruggingsregelingen getroffen. Voor specifieke maatregelen heeft de gemeente Alkmaar een noodkrediet en een stimuleringsfonds ingesteld. Hierdoor zijn ondernemers, culturele instellingen en verenigingen gesteund met bijvoorbeeld huurverlaging of uitstel van gemeentelijke belastingen.

Met het stimuleringsfonds is geïnvesteerd in de stad, juist om sterker uit de pandemie te komen. Voorbeelden hiervan zijn de vergroening van de prachtstraatjes en het mogelijk maken van winterterrassen. Dat maakt onze gemeente sterker en aantrekkelijker.

Wethouder financiën Pieter Dijkman

Investeringen

In de begroting 2022 stelt het college de raad onder andere de volgende investeringen voor:

 • € 6.300.000       Investeringen in diverse scholen (bv. Bergermeer, Kardinaal De Jong)
 • €    214.000       Vervanging OOV-camera’s
 • €    250.000       Verbeteren van hoofdfietsroutes van en naar binnenstad
 • €    500.000       Aanpak top 10 onveilige kruispunten voor kwetsbare verkeersdeelnemers
 • €    125.000       Groene schoolpleinen
 • € 1.120.000       Verbouw nachtopvang
 • €    375.000       Impuls vergroenen en versterken biodiversiteit
 • €    500.000       Aanleg fietsbrug ter hoogte Drechterwaard
 • € 1.000.000       Scharlo / Stationsweg en Bergerhoutrotonde
 • € 2.185.000       Herinrichting binnenstad (detailhandelstructuur)
 • €    930.000       Renovatie sportvelden

Europese School

Verder hopen we in 2022 duidelijkheid te krijgen over de komst van de Europese school naar Alkmaar. Het ministerie van Onderwijs heeft Alkmaar voorgedragen als nieuwe vestigingslocatie. Nu is het aan Brussel definitief te besluiten. Wij staan in ieder geval klaar voor de verdere ontwikkeling van dit gebied bij station Alkmaar Noord”, aldus wethouder Pieter Dijkman.

Wethouder financiën Pieter Dijkman

Lage gemeentelijke lasten

Ook dit jaar blijven de sport, cultuur en maatschappelijke voorzieningen in Alkmaar op een hoog niveau. De openbare ruimte ziet er goed verzorgd uit. En in vergelijking met een 40-tal grote gemeenten in Nederland heeft Alkmaar wederom een laag niveau aan gemeentelijke woonlasten.