Terug naar het overzicht

Brief burgemeester Roemer van 20 oktober 2020

Beste Alkmaarders,

Als uw nieuwe burgemeester had ik u heel graag een mooi verhaal verteld over mijn ervaringen in de eerste weken in Alkmaar. Een vrolijk verhaal. Maar ik ga er geen doekjes om winden: het is niet zo vrolijk. Ons land verkeert weer in een coronacrisis. Het aantal mensen dat besmet is, stijgt te snel en daarmee het aantal mensen dat in ziekenhuizen moet worden opgenomen. Dat zijn dramatische cijfers.

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden en daarom heeft het kabinet stevige maatregelen afgekondigd. En… waar we allemaal wel een mening hebben over een van de maatregelen, het zijn stevige maatregelen die genomen moesten worden. We moeten beseffen dat het anders moet. We behoren als Nederland tot de landen in Europa met het meeste aantal ziektegevallen. Ziekenhuizen lopen over, steeds meer reguliere zorg moet worden uitgesteld en de druk op zorgpersoneel is weer fors gegroeid. En dat baart mij zorgen.

Vorige week moesten cafés en restaurants voor zeker een aantal weken de deuren sluiten en werd de culturele sector wederom zeer beperkt in de mogelijkheden. Dat is dramatisch voor sectoren die wederom hard worden geraakt. Het is niet alleen zwaar voor de eigenaren, maar ook voor de medewerkers en de toeleveranciers. Ik voel mee met iedereen die door de maatregelen getroffen wordt en hoop dat er snel weer nieuw perspectief gegeven kan worden.

Daarvoor moeten we allemaal een steentje bijdragen, om het virus te stoppen. Bedenk daarbij ook dat als we ons samen aan de maatregelen houden, wij niet alleen onszelf maar ook onze kwetsbaren beschermen. We kunnen er samen voor zorgen dat we gezond blijven en zo snel mogelijk ons vertrouwde leven weer enigszins op kunnen pakken.

Mijn verzoek aan u is daarom: houd u aan de basismaatregelen. Houd afstand, werk zo veel mogelijk thuis, was de handen en draag een mondkapje in publieke binnenruimtes. Ontvang daarnaast thuis niet meer dan 3 personen per dag en volg de regels die gelden voor quarantaine en isolatie. Ik doe een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid. Als overheid gaan we niet achter iedere voordeur kijken. Dat kunnen en willen we niet eens. Het komt aan op onze gezamenlijke inzet.

We moeten het tij opnieuw keren. Dat hebben we eerder gedaan en dat kunnen we. Laten we in Alkmaar en in onze regio het voorbeeld geven dat het kan. Doe het voor uzelf en voor uw naasten. Doe het voor opa en oma, en ook voor kroegbaas, stand-up comedian, amateursporter en onze jeugd. We kunnen het.

Beste mensen, let goed om uzelf en vooral op elkaar. Blijf gezond.

Emile Roemer
Waarnemend burgemeester