Terug naar het overzicht

Buitententoonstelling Oud Roze

Op vrijdag 27 mei opende wethouder diversiteit Elly Konijn-Vermaas de buitententoonstelling Oud Roze. De tentoonstelling geeft aandacht aan ‘Roze Ouderen’: homoseksuele, lesbische, biseksuele, transgender en intersekse ouderen. De gemeente Alkmaar neemt dit initiatief als  Regenbooggemeente. Oud Roze is vormgegeven door kunstenaar en fotograaf Ernst Coppejans. Je bent van harte welkom om de tentoonstelling vrij te komen bezichtigen van 27 mei tot en met 12 juni op de Paardenmarkt.   

In Alkmaar vinden we dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Men moet vrij, veilig en volwaardig mee kunnen doen. Met de buitententoonstelling Oud Roze benadrukken we dat je hier mag zijn wie je bent en verliefd mag worden op wie je wilt. Dat geldt voor jong en oud, want liefde is immers van én voor iedereen. Met deze tentoonstelling vieren we de liefde voor iedereen en vieren we diegenen, zoals Roze Ouderen, die de weg hiervoor vrij hebben gemaakt en blijven maken.”

Wethouder Diversiteit Elly Konijn-Vermaas

Oud Roze geeft aandacht aan ouderen

De toegenomen LHBTI-acceptatie en emancipatie van de afgelopen jaren is mede te danken aan de inzet van de groep Roze Ouderen. Over deze groep maakte Ernst Coppejans in samenwerking met stichting Open Mind een buitententoonstelling met 30 kleurrijke portretten en verhalen. De tentoonstelling staat stil bij de ervaringen van de eerste homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen transgenders en intersekse personen die openlijk voor hun geaardheid uit durfden te komen. Ondanks de enorme weerstand die zij daarbij ervaarden. Deze oudere generatie heeft hiermee een grote bijdrage geleverd aan de vrijheid van de huidige LHBTI-gemeenschap die allesbehalve vanzelfsprekend is en die actief moet worden onderhouden.

Nog steeds ligt er namelijk een opgave om de LHBTI-acceptatie te versterken. Onder andere niet alle Roze Ouderen durven uit te komen voor hun geaardheid. Sommigen gaan zelfs terug in de kast wanneer zij naar een zorginstelling gaan. Met deze tentoonstelling geeft de gemeente extra aandacht aan deze groep LHBTI’ers die nog steeds de weg vrij maken voor de generaties na hen.

Portretten van 70+ LHBTI’ers

Coppejans verbeeldt de persoonlijke, inspirerende en soms schokkende – maar ook vooral prachtige en intieme verhalen van deze roze ouderen met Nederlandse en migratieachtergronden. Bij ieder portret is er via een QR-code een video te beluisteren, waarin de persoonlijke verhalen worden gedeeld. De portretten sporen aan tot het gesprek over onderwerpen als verliefd worden op wie je wil en hoe je uiting kan deze liefde kan geven. Daarnaast kunnen de portretten een aanjager zijn voor het gesprek tussen de oudere en de jongere generaties LHBTI’ers.

Regenbooggemeente

Alkmaar is sinds 2012 een Regenbooggemeente. Dit is een gemeente die actief werkt aan de emancipatie en acceptatie van LHBTI’ers. Ondanks dat de acceptatie van LHBTI’ers is toegenomen, is een relatie met iemand van hetzelfde geslacht nog altijd een minder vanzelfsprekende mogelijkheid. Dit zorgt ervoor dat LHBTI’ers van alle leeftijden en achtergronden in de Alkmaarse samenleving het soms nog steeds lastig vinden om hun weg in vriendschappen, familiebanden of open op de straat te vinden. Zo ook voor ouderen in zorg- en welzijnscentra.

Met het Regenboogmeerjarenplan “de kracht van kleur” wil de gemeente een omgeving creëren waar iedereen die vrijheid en veiligheid ook daadwerkelijk voelt. Door de tentoonstelling Oud Roze naar Alkmaar te halen, wil de gemeente in het algemeen aandacht vragen voor LHBTI-acceptatie en specifiek voor de acceptatie van Roze Ouderen.

Oud Roze Gemeente Alkmaar

v.l.n.r. Wethouder Elly Konijn-Vermaas en Mirjam Bekker-Stoop (Fotograaf: Ed van de Pol fotografie)