Terug naar het overzicht

Discriminatie: weet wat het voor een ander betekent

Om met elkaar te leven en er voor te zorgen dat er geen mensen of groepen worden uitgesloten, is het belangrijk elkaar te ontmoeten. Zodat je elkaars leefwereld en standpunten beter begrijpt en respecteert. Zodat je iemand hoort vertellen wat discriminatie en racisme met diegene doet. Door open te staan voor elkaars verhalen, begrijp je elkaar beter.

Om die reden is in Alkmaar deze week de campagne ‘Alkmaar Ontmoet’ gestart. Een samenwerking tussen gemeente Alkmaar, Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord en Bibliotheek Kennemerwaard. De reden hiervoor was een motie van de gemeenteraad vorig jaar na de gebeurtenissen in Amerika en de landelijke Black Lives Matter-protesten. De bedoeling van de campagne is dat inwoners zichzelf de vraag stellen wat zij bij kunnen dragen aan het creëren van een meer inclusieve samenleving. Dat wil zeggen een samenleving waarbij iedereen meedoet. Er zijn ontmoetingen en open gesprekken. Deze gesprekken starten in oktober en worden tot en met februari georganiseerd in de hele gemeente. Vanwege de coronamaatregelen konden deze vorig jaar niet plaatsvinden. In februari 2022 is de slotbijeenkomst waar wordt gekeken wat de gesprekken hebben opgebracht.

Gemeente van iedereen

Wethouder Elly Konijn vertelt wat de gemeente met deze campagne wil:

We gaan in gesprek over vooroordelen en de invloed daarvan op het leven van anderen. Op die manier leren de deelnemers van de gesprekken van elkaar. Met als doel natuurlijk het terugdringen van racisme en discriminatie. Alkmaar is een gemeente van en voor iedereen en we gaan voor een betere en meer inclusieve samenleving.

Vooroordelen

Vier Alkmaarse jongeren zijn het gezicht van deze campagne. Zij kregen te maken met discriminatie of racisme. Ieder op zijn of haar eigen manier. Zo vertelt één van hen dat mensen in zijn omgeving soms niet eens in de gaten hebben dat ze een kwetsende opmerking maken: ‘Het komt soms uit onverwachte hoek. Ook een schijnbaar goedbedoeld compliment kan gebaseerd zijn op een vooroordeel. Want waarom zou je tegen mij, als geboren en getogen Alkmaarder, zeggen dat ik goed Nederlands spreek? Alleen op basis van mijn huidskleur?’ Een ander vraagt zich af hoe je over iemand kunt oordelen zonder dat je diegene kent. Zij stelt voor om woorden op een positieve manier te gebruiken: ‘Stel eens een vraag en luister eerst naar wat een ander te vertellen heeft, voordat je je mening vormt.’

Deze verhalen zijn te lezen op www.alkmaar.nl/ontmoet.

Ontmoet elkaar

De oproep van deze jongeren is duidelijk. Discriminatie is ongehoord, maakt ziek, beschadigt mensen en doet pijn. Dus doe er iets aan! Ontmoet elkaar en ga het gesprek aan. Weten waar en hoe? Kijk op www.alkmaar.nl/ontmoet.