Terug naar het overzicht

Duizend flexwoningen in Regio Alkmaar

De Regio Alkmaar wil de komende jaren 1000 flexwoningen bouwen. Het gaat dan om woningen voor starters op de woningmarkt en statushouders. Dit gebeurt in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Doel is om de hoge woningnood het hoofd te bieden en aanvullend op de huidige woningbouwplannen te voorzien in tijdelijk woningaanbod.

Woningaanbod door flexwoningen

De woningnood in Regio Alkmaar is hoog. Verschillende doelgroepen inwoners zijn op zoek naar geschikte woonruimte: starters, jonge gezinnen, statushouders en inwoners die een tijdelijke oplossing zoeken. Het aanbod van geschikte woningen is op dit moment onvoldoende om aan de vraag te voldoen. De ontwikkeling van voldoende flexwoningen kan aan dat woningaanbod bijdragen. Het Kabinet heeft extra geld beschikbaar gesteld voor het versneld bouwen van flexwoningen.

Verdeling en locaties flexwoningen

De Regio Alkmaar bestaat uit de gemeenten Alkmaar, Dijk en Waard, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Het is nog onbekend hoe de flexwoningen over de gemeenten worden verdeeld en om welke locaties het gaat. Dat wordt de komende tijd onderzocht.