Terug naar het overzicht

Duurzaam tankstation NXT Alkmaar breidt uit met waterstof

Bij het NXT tankstation op het Alkmaarse bedrijventerrein De Boekelermeer kan vanaf april volgend jaar waterstof worden getankt. Daarmee is dit het eerste waterstoftankstation in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Klanten zijn er ook al meteen. Stadswerk072, de afvalinzamelaar van de gemeente Alkmaar, en GP Groot inzameling gaan gelijk met de opening van het waterstofstation met zero-emissie waterstoftrucks rijden voor de inzameling van afval in de regio Alkmaar.

De eigenaar van het station, GP Groot brandstoffen en oliehandel, ondertekende hiervoor op 27 augustus een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Alkmaar, Stadswerk072 en GP Groot inzameling. Pieter Talsma, directeur van GP Groot brandstoffen en oliehandel:

De uitbreiding met waterstof is een belangrijke volgende stap binnen het NXT-concept. Deze tankformule richt zich op het bevorderen van de verkrijgbaarheid van duurzame brandstoffen, zoals LNG, CO2 en HVO. De waterstof tankinstallatie is geschikt voor tanken onder hoge en lage druk waardoor er zowel personenauto’s (700 bar) als vrachtwagens en bussen (350 bar) waterstof kunnen tanken. Hiermee maken we in onze regio rijden op waterstof mogelijk.

Pieter Talsma, directeur van GP Groot brandstoffen en oliehandel

Bij aanbod hoort vraag

Rijden op waterstof heeft als grote voordeel dat het voertuig geen luchtvervuilende emissies of broeikasgassen uitstoot. Het enige restproduct is waterdamp. Ook is de actieradius van een waterstofvoertuig groter dan van een batterij-elektrisch voertuig. Het tanken is in slechts enkele minuten gedaan. Talsma:

Het rijden op waterstof vormt daarom een kansrijke oplossing voor toepassingen waar de actieradius van een batterij-elektrisch voertuig niet toereikend genoeg is. We zijn blij dat Stadswerk072 en onze collega’s van GP Groot inzameling met ons meedoen, want aanbod zonder vraag is economisch niet verantwoord. Om de vraag op termijn uit te breiden, zijn we in gesprek met enkele regionale autodealers die waterstofauto’s aanbieden. Zij zijn gebaat bij een waterstofverkooppunt in de regio.

Pieter Talsma, directeur van GP Groot brandstoffen en oliehandel


Waterstofambitie past bij Alkmaar

Namens de gemeente Alkmaar ondertekenden wethouders Elly Konijn-Vermaas (Energie) en Robert te Beest (Uitvoering Stadswerk072) de samenwerkingsovereenkomst. Konijn:

De Boekelermeer ontpopt zich tot Energy Innovation Park waarmee we als gemeente bedrijven faciliteren die zorgen voor innovatie in traditionele, groene en nieuwe energie. Het aanbieden van waterstof past dus perfect op deze locatie en bij de ambitie van onze gemeente.

Robert te Beest vult aan:

Stadswerk072 sluit graag aan bij deze ontwikkeling door te beginnen met de inzet van een waterstoftruck voor afvalinzameling. Een mooie eerste stap naar een nog schonere gemeente. Bovendien is het mooi dat Alkmaar pionier is en als eerste gemeente boven het Noordzeekanaal de beschikking heeft over waterstof als brandstof.

Duwaal

Zowel de voertuigen als de tankinstallatie zijn van Nederlandse makelij. De vrachtwagens worden geleverd door het bedrijf Hyzon uit Groningen en de tankinstallatie door het bedrijf Resato uit Assen. De realisatie van het tankstation en de aanschaf van voertuigen valt onder de regie van Duwaal. Dat is een samenwerking van verschillende regionale bedrijven die gezamenlijk en gelijktijdig de vraag en aanbod van waterstof organiseren in Noordwest-Nederland. Inmiddels hebben vele partijen zich aangesloten bij dit initiatief en wordt er toegewerkt naar de uitrol van diverse deelprojecten, zoals in dit geval het NXT waterstoftankstation voor de regio Noord-Holland Noord. Dit project wordt uitgevoerd onder de regeling DKTI-Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.