Terug naar het overzicht

Europese subsidie voor snellere en veiligere spoorverbinding tussen Heerhugowaard, Alkmaar en Zaanstad

De Europese Unie heeft een bedrag van 3,4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de spoorverbindingen tussen de regio Alkmaar en de regio Amsterdam. Het geld komt uit het Connecting Europe budget.

Vervangen spoorkruisingen

Met de subsidie wordt op lokaal niveau onderzoek mogelijk naar het vervangen van spoorkruisingen door viaducten en tunnels. Het onderzoek is naar verwachting over ongeveer twee jaar afgerond. Dan kunnen de betrokken regio’s opnieuw een Europese subsidie aanvragen voor de uitvoer van de werkzaamheden.

De regio Alkmaar heeft in samenwerking met de gemeente Zaanstad en Vervoerregio Amsterdam een aanvraag gedaan bij het Connecting Europe fonds voor het opheffen van drie spoorkruisingen. Om de snelheid en veiligheid op deze route, ook wel Zaancorridor genoemd, te verbeteren, hebben partijen voorgesteld bestaande kruisingen te vervangen door tunnels en/of viaducten. Het gaat om de volgende locaties:

  • Helderseweg in Alkmaar
  • stationsgebied Heerhugowaard
  • Guisweg in Zaanstad.

Burgemeester Schouten

Burgemeester Anja Schouten, voorzitter van de stuurgroep Focusagenda regio Alkmaar is blij met de toekenning van de subsidie: “Dit is goed nieuws voor de meer dan 100.000 mensen die nu al dagelijks vanuit Noord-Holland Noord naar de metropool regio Amsterdam reizen. Door de groei van de regio Noord-Holland Noord, en zeker ook Alkmaar, komen er in de toekomst nog meer reizigers bij. De investeringen dragen bovendien bij aan een duurzame bereikbaarheid van de regio. Dat helpt weer bij de opgave de CO2 uitstoot te verminderen”.

Ook de regionaal focus voorzitter voor bereikbaarheid, wethouder Nils Langedijk van Dijk en Waard, is enthousiast over de toekenning: “De toekenning laat zien dat bestuurlijke regionale samenwerking werkt. Met elkaar hebben we in relatief korte tijd deze Europese subsidieaanvraag succesvol kunnen afronden.
Ik wil mijn collega portefeuillehouders uit de regio en betrokken ambtenaren hartelijk bedanken voor hun inspanningen.”

Duurzame bereikbaarheid

Duurzaamheid is een belangrijk thema in Europa. Verkeer draagt zo’n 20% bij aan alle CO2 uitstoot. Dit is voornamelijk afkomstig van auto’s en vrachtvervoer. In de regio Alkmaar worden tussen nu en 2030 zo’n 30.000 woningen gebouwd. Het overgrote deel van deze woningen is bewust gepland binnen de 1200 meter van een treinstation of op 10 minuten afstand fietsen. Om huidige en nieuwe bewoners beter en sneller openbaar vervoer te bieden, gaan de treinen op de Zaancorridor in de toekomst op metrofrequentie rijden. Voor bewoners van de regio ontstaan ook verbeterde internationale verbindingen via de hogesnelheidstreinen van Eurostar, ICE en Thalys met de rest van Europa.

Hoe gaat het verder?

Als de onderzoeken klaar zijn, kunnen betrokken regio’s opnieuw een Europese subsidie aanvraag doen voor de gedeeltelijke financiering van de aanleg van tunnels tunnels en viaducten. Dat is dan ongeveer over twee jaar.