Terug naar het overzicht

Feitenonderzoek voormalig Vegroterrein

Eind 2020 heeft de burgemeester het eindrapport ontvangen van het onafhankelijk feitenonderzoek dat door Hoffmann Bedrijfsrecherche is uitgevoerd. De doelstelling van het feitenonderzoek was: “Vaststellen of de (interne) regelgeving (procedures, richtlijnen, protocollen, beginselen) binnen de gemeente Alkmaar is gevolgd inzake het voormalige Vegroterrein”.

Uit het rapport Feitenonderzoek wordt duidelijk dat de voorbereidende processen met betrekking tot het voormalige Vegroterrein beter hadden gekund, maar dat een schending van integriteit niet is vastgesteld. Conform de Gedragscode bestuurlijke integriteit Alkmaar 2018 van de gemeente Alkmaar is het rapport eerst besproken met het presidium. Dit zijn de burgemeester, de raadsgriffier en de fractievoorzitters.

Bekijk het rapport Feitenonderzoek voormalig Vegroterrein.