Terug naar het overzicht

‘Fietssnelweg’ door Alkmaar weer een stap dichterbij

Alkmaar wil een fietsvriendelijke stad zijn. Veilig, prettig en aantrekkelijk fietsverkeer is hierbij een voorwaarde. Burgemeester en wethouders hebben op 26 mei de Alkmaarse doorfietsroute tussen Heerhugowaard en Uitgeest vastgesteld. 

Wethouder Marcel van Zon: “Hiermee zet Alkmaar een belangrijke stap in het waarmaken van de doelen in het programma ‘Alkmaar Fietst’: ‘Meer mensen op de fiets, meer ruimte en betere voorzieningen voor fietsers’. Hoe mooi is het dat we straks prettig kunnen doorfietsen in de hele regio met minder belemmeringen zoals verkeerslichten  en oversteekplaatsen!”

Fietsnetwerk
Alkmaar, de gemeenten in de regio en provincie Noord-Holland hebben het regionale fietsnetwerk in beeld gebracht. Waaronder de doorfietsroute. Hierbij is gekeken of er problemen zijn in de doorstroming of verkeersveiligheid. En of de route overal aansluit om goed door te kunnen fietsen.

Alkmaars deel
Het Alkmaarse deel van de doorfietsroute sluit vanaf Heerhugowaard aan op het bedrijventerrein Beverkoog en de N508 (Nollenweg). De route loopt dan: via de Nollen richting station Alkmaar-Noord, Zeswielen, Overstad, Geestersingel, Bergerhoutrotonde. Van af daar gaat de route via de Kennemersingel en Metiusgracht (NWZ) richting Heiloo.

 

kaartje doorfietsroute

 

Planning

De volgende stap is het uitwerken en het maken van de doorfietsroute. Daarbij wordt rekening gehouden met andere plannen. Zoals de Kanaalzone en de ontwikkeling van de stationsgebieden. Delen van de doorfietsroute worden, als het kan, meegenomen met onderhoudswerkzaamheden van Stadswerk072.  Zo kan de fietsroute of delen daarvan ‘in het werk’ gemaakt worden. Samen met bewoners, ondernemers en belangen- organisaties worden de plannen verder uitgewerkt. Naar verwachting start de uitwerking dit jaar.

Alkmaar Fietst

Alkmaar staat de komende jaren in het teken van de fiets! De gemeente Alkmaar investeert in blijvend fietsverkeer en moedigt inwoners aan om te blijven fietsen.

De acties die de gemeente hiervoor heeft zijn:

  • de nieuwe doorfietsroute;
  • het aanpakken van onveilige kruispunten;
  • uitbreiden van stallingsmogelijkheden;
  • het stimuleren van recreatief fietsen