Terug naar het overzicht

Geef richting aan Alkmaar: jouw mening over mobiliteit gezocht

Alkmaar wordt steeds drukker en dat merken we allemaal. Daarom denkt de gemeente na over hoe we in de toekomst makkelijk en fijn kunnen blijven reizen in onze stad. Om tot een goede mobiliteitsvisie te komen die past bij Alkmaar, willen we graag weten hoe inwoners en ondernemers hierover denken. Wat vind jij goed gaan en wat kan volgens jou beter?

Huiswaarderweg in Alkmaar

In februari en maart kun je jouw mening geven over mobiliteit. Dit kan online met een vragenlijst of door op straat met de gemeente in gesprek te gaan.

Waarom is dit belangrijk?

Mensen verplaatsen zich elke dag van, naar en door Alkmaar. Of we nu lopen, fietsen, met de auto gaan of de bus pakken, we maken allemaal gebruik van de wegen en fietspaden. Of van de parkeerplaatsen en de OV-verbindingen. Goede mobiliteit heeft ook invloed op hoe prettig het is om in Alkmaar te wonen.

Alkmaar groeit steeds verder door. Hierdoor lopen we tegen de grenzen aan van de mobiliteit in onze gemeente. Daarom is het nodig om keuzes te maken en na te denken over de toekomst van mobiliteit. 

Christiaan Peetoom (wethouder mobiliteit): “De bereikbaarheid en leefbaarheid van onze stad gaat alle inwoners én bezoekers van Alkmaar aan. Ik hoop dat dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen, zodat wij een goed beeld krijgen van wat zij belangrijk vinden. En we een mobiliteitsvisie kunnen maken die écht past bij Alkmaar.”

Hoe kunt u meedenken?

De gemeente wil iedereen de gelegenheid geven om hun mening te geven. Je kan tot 1 maart een digitale vragenlijst invullen. Ook zullen wij op verschillende plekken in de stad gesprekken voeren op straat. Daarnaast wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor vertegenwoordigers van belangengroepen en ondernemersverenigingen in de stad. Wilt u hier een uitnodiging voor ontvangen?Stuurt u dan een e-mail naar mobiliteit@alkmaar.nl.

Alle ideeën en meningen worden verzameld. Zo kan de gemeente een goed nieuw plan maken voor reizen en bewegen in Alkmaar. Uw stem telt dus echt!