Terug naar het overzicht

Wij(k) aan zet: Meer dan 700 ideeën ontvangen

Het project Wij(k) aan zet van de gemeente Alkmaar heeft veel reacties opgeleverd. In april en mei reisden de gebiedsregisseurs van de gemeente Alkmaar rond in een opvallende rode bus. Het busje stond in elke wijk een paar uur geparkeerd, zodat inwoners hun ideeën en verbeterpunten voor hun wijk konden inleveren. Dit kon met een formulier, maar ook digitaal via een speciale webpagina.

Groep mensen die voor een rode Volkswagenbus staan en zitten. Er worden formulieren in een ideeënbus gestopt door hen.
Foto door: Nikkie Natzijl. Wethouder Anjo van de Ven op 26 maart 2024 op het Waagplein in Alkmaar, ideeën ophalend met de rode Volkswagenbus.

De opbrengst

De gemeente Alkmaar heeft in totaal 744 ideeën ontvangen. Van deze ideeën werden er 648 digitaal ingeleverd en 96 bij de rode bus. Door deze grote betrokkenheid heeft de gemeente nu een goed beeld van wat er speelt in de wijken.

Wat gebeurt er met de ideeën?

Wethouder Anjo van de Ven is blij met alle inbreng: “We zijn nu bezig met het kiezen van de top drie ideeën per wijk die we gaan uitvoeren. Maar ik wil benadrukken dat we naar elk idee kijken. Soms kunnen we een idee op een andere manier uitvoeren of meenemen in toekomstige plannen. Geen enkele inbreng gaat verloren. Bedankt voor jullie betrokkenheid!”

Stemmen en de uitslag

Inwoners konden ook stemmen op de ingebrachte ideeën. Hoe meer stemmen een idee kreeg, hoe groter de kans dat het uitgevoerd wordt.

De gemeente onderzoekt nu de ideeën met de meeste stemmen. In juli maken we de uitslag per wijk bekend. Houd de website www.alkmaar.nl/wijkaanzet in de gaten voor verdere updates.